15. januar 2018

Flere fugle flyver frit efter fælles forbud

Verdens registrerede handel med vilde fugle er næsten ophørt siden 2007. Det er godt nyt for naturen.

Den grå afrikanske jaco-papegøje er en af de fugle, der blev truet i naturen, fordi for mange blev fanget. Foto: CCBY David Ellis

Den grå afrikanske jaco-papegøje er en af de fugle, der blev truet i naturen, fordi for mange blev fanget. Foto: CCBY David Ellis

Indtil 2005 var det en fed forretning at indfange vilde fugle i Afrika og sælge dem i Europa, hvor de så endte deres dage i et bur. Men af frygt for fugleinfluenza forbød EU-landene at importere fugle, der er fanget i det fri. Det er nu ti år siden, at forbuddet blev gjort permanent, og en ny undersøgelse fra en række europæiske universiteter viser, at det har haft stor effekt.

Forskningsartiklen er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Science Advances. Den dokumenterer, at den registrerede handel med vilde fugle er faldet med 90 procent på verdensplan, fordi Europa stod for så stor del af den samlede fuglehandel.

Se fuglen i det fri

Udviklingen glæder biolog Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening.

”Vi er rigtig glade for forbuddet, for vi mener jo generelt, at man bør opleve fugle ude i naturen, og ikke i et bur. Den lovlige fuglehandel var en af de vigtigste grunde til, at flere fuglearter blev truede. For eksempel den grå Jaco-papegøje, som var meget populær i danske fuglebure. Den blev indfanget i Vestafrika, og sammen med ødelæggelse af dens levesteder var handlen stærkt medvirkende til, at den kom på den røde liste over truede arter, fordi der blev taget så mange,” siger Knud Flensted.

Før 2005 blev 1,3 millioner fugle hvert år indfanget i det fri og solgt videre på lovlig vis. Det var især papegøjer og farverige spurvefugle fra Vestafrika, der blev fanget til købere i Europa.

Stadig ulovlig handel

At den lovlige handel lukker ned betyder dog ikke, at alle vilde fugle nu kan flyve i fred. Der er nemlig stadig en stor global illegal handel med vilde dyr. Det anslås, at den ulovlige handel omsætter for omkring 10 milliarder dollars om året, og heraf fanges og sælges der mellem to og fem millioner fugle.

En mindre del af den tidligere lovlige handel kan være fortsat på det sorte marked, men det meste af faldet i handlen afspejler, at færre fugle bliver fanget og solgt, har en af undersøgelsens forfattere tidligere udtalt til BBC.