Mål 15

Livet på Land

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse samt standse jordforringelser og tab af biodiversitet.

Verdens natur og dyreliv er under hårdt pres: Siden 1970 er halvdelen af alle verdens vilde dyr forsvundet. Årsagen er både, at mennesker har jaget og dræbt for mange af dyrene, og at deres naturlige levesteder er blevet mere eller mindre ødelagt. De livsvigtige planter og svampe er også på retur mange steder, fordi folk rydder jorden til fordel for kvæg eller afgrøder.

Men selvom det samlede billede er meget alvorligt, er der er også positive ting at fortælle. Halvfjerdserne var ikke kun starten på nedgangen for naturen, men det var også et årti, hvor mange mennesker blev mere opmærksomme på menneskers brug og misbrug af naturen. Det begyndte både at gå op for folk, at arter kan uddø for evigt, og at vi kan gøre noget for at undgå det.

Den erkendelse blev starten på mange miljøbeskyttelsesbevægelser og organisationer, der stadig arbejder på at oplyse folk og redde de truede arter. Organisationernes arbejde har været en af de vigtigste grunde til, at mange af de mest velkendte og populære truede dyrearter i dag er blevet reddet på randen af udryddelse. Blandt andet er der i dag blevet betydeligt flere pandaer og tigere i den vilde natur end for 20 år siden, selvom antallet stadig er langt fra det oprindelige.

Andre arter har været mindre heldige. For eksempel falder antallet af elefanter og næsehorn stadig, fordi deres horn og stødtænder kan sælges for enorme summer, især til Kina. Men på det seneste er den kinesiske regering begyndt at sætte ind overfor elfenbenshandlen, og der er derfor stadig et forsigtigt håb for de store tykhuder.

Vi bør ikke glemme, at sjældne dyrearter også er vigtige at beskytte og bevare, selvom de måske ikke er så søde, smukke eller imponerende som pandaer, tigere og elefanter. Men når man beskytter store naturområder for at hjælpe f.eks. tigeren, hjælper man med ét slag også alle andre arter af dyr og planter i samme område.

Verdensmål 15 om livet på land handler ikke kun om at hegne naturen ind i fredede reservater, vi ikke må røre. Et vigtigt nøgleord er, at vi skal sikre bæredygtig brug af naturens ressourcer. Det vil blandt andet sige, at vi også fremover skal kunne gå på jagt, fælde træer og fiske, men at det skal ske på en måde, så vi ikke permanent ødelægger den natur, der giver os de muligheder. Den pointe er ikke kun vigtig for, at vi i den industrialiserede del af verden kan se idéen i at beskytte naturen, men også for at oprindelige folk, der bor i for eksempel regnskoven, kan få juridiske rettigheder til at blive boende og fortsætte med at bruge skoven på en bæredygtig måde.

Læs mere om Verdensmål 15 på Verdensmål.org.