16. november 2015

Flere vilde dyr i fremgang

Selvom antallet af verdens vilde dyr er mere end halveret inden for de seneste 40 år, er nogle af de truede arter faktisk i fremgang. Det gælder f.eks. pandaen, bjerggorillaen og amurtigeren, som miljøorganisationer gør et stort arbejde for at redde.

Amurtiger. Foto: David Lawson, WWF UK

Amurtiger. Foto: David Lawson, WWF UK

Amurtigre var engang meget udbredt i både det nordlige Kina og Rusland. Siden fik trofæjagt næsten udryddet arten, og der var kun omkring 40 vilde amurtigre tilbage i 1940’erne.

Super-sjældne vildkatte hænger i

Siden er amurtigrene blevet beskyttet, og det har fået bestanden til at vokse til ca. 400 i Rusland og ca. 20 i det nordlige Kina. I februar i år blev en amurtiger og dens to unger filmet af en WWF kamerafælde dybt inde i Kina. Filmen gav den endelige dokumentation for, at amurtigrene er tilbage i Kina.

Også antallet af amurleoparder er vokset. Amurleoparden, som er en sjælden underart af leoparden, bliver betragtet som verdens mest sjældne vilde kattedyr. Antallet er næsten fordoblet siden 2007, viser en ny optælling. Men tallene er stadig små: Der er nu mindst 57 amurleoparder i den russiske nationalpark Land of the Leopard. I 2007 var der kun 30.
Desuden blev yderligere 8-12 amurleoparder registreret i tilstødende områder i Kina.

Pusterum for den rolige panda

Det er et af verdens mest truede dyr, men bestanden af pandaer er i det seneste årti steget med 268 individer. Nu er tallet oppe på 1.864 pandaer i alt, viser den seneste optælling, som er foretaget af den kinesiske regering, med støtte fra WWF.

De traditionelle trusler, f.eks. krybskytteri, synes at være faldende, mens minedrift, vandkraft, turisme og opførelsen af ny infrastruktur har fået større negativ indflydelse på pandaen.

Gorillaer er guld værd

I dag er der omkring 880 bjerggorillaer tilbage i naturen. 400 af dem lever i Bwindi Nationalpark i Uganda. Bjerggorillaerne er primært truet af afskovning fra tætbefolkede landområder, der hele tiden har brug for mere landbrugsjord.

I Bwindi lever der i gennemsnit 1,2 bjerggorillaer per km2, hvilket står i stærk kontrast til områderne udenfor nationalparken, hvor der bor op mod 1.000 personer per km2, og hvor efterspørgslen efter landbrugsjord er meget stor.

Takket være bjerggorillaerne er skoven i Bwindi blevet fredet, og skovene er nu mere værd for lokalbefolkningen gennem indtægter fra turisme end de bananplantager, som de ellers ville have erstattet skoven med. Gorilla-turisme giver i dag et overskud på ca. 500 millioner kroner om året, og bestanden af bjerggorillaer er steget med mere end 40 procent mellem 1989 og 2012.

Men selvom skoven i Bwindi er fredet nu, og antallet af bjerggorillaer er steget, så er de stadig i fare. Jagten på landbrugsjord, brændsel og tømmer er blandt de største trusler mod de menneskelignende aber. Når skovene ødelægges eller forsvinder, bliver det sværere for bjerggorillaerne at finde føde. WWF arbejder for at bevare de truede dyrs levesteder og opretholde de lovgivninger, der skal beskytte en mangfoldighed af dyr og planter i verden, samtidig med at lokalbefolkningerne også får bedre forhold, rettigheder og levevilkår.

Hvem er Verdensnaturfonden?

Verden over er naturen under pres. WWF arbejder for en bæredygtig fremtid, hvor mennesket lever i harmoni med naturen. Vi arbejder for, at der er nok ressourcer til de kommende generationer i alle lande på kloden.

WWF har strategisk fokus på disse indsatsområder:

  • Klima & Energi
  • Hav & Fiskeri
  • Skov

WWF arbejder følgende steder:

  • Danmark
  • Grønland og Arktis
  • Østafrika
  • Mekong (SØ-Asien)

Læs mere på wwf.dk