07. marts 2021

Godt for sundhed, klima og trængsel: Cyklen er transportmidlernes schweizerkniv

Transportsektoren er et ømt punkt i Europa. Jernhesten er en ydmyg, men effektiv, løsning.

Cykelinfrastruktur er en bæredygtig løsning, når det gælder klima, luftkvalitet, sundhed og trængsel. Foto: James Toose.

Cykelinfrastruktur er en bæredygtig løsning, når det gælder klima, luftkvalitet, sundhed og trængsel. Foto: James Toose.

Et af de mest effektive områder, hvor byer, regioner og lande i Europa kan forbedre deres indbyggeres liv, er ved at investere i cykelinfrastruktur: Sikre cykelstier, ordentlige forhold i lyskryds og cykelparkering.

På samfundsplan er cyklisme nemlig en virkelig god forretning, fordi ordentlige forhold for de tohjulede kan være med til at løse sundhedsproblemer, klimapåvirkning fra transporten og trængsel.

”Cyklen er transportmidlernes schweizerkniv, for den kan en masse ting på én gang,” siger Sidsel Birk Hjuler, der er sekretariatsleder for supercykelstisamarbejdet i Region Hovedstaden og bestyrelsesmedlem i Cykelambassaden, der arbejder for at sprede dansk cykelkultur til andre lande.

God investering

Cyklisme er aktiv transport, og der er en lang række sundhedseffekter ved at trampe i pedalerne. Det sænker risikoen for hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes, flere forskellige kræftformer, blodpropper, forhøjet blodtryk og så videre. Ifølge Transportministeriet sparer samfundet mindst 6,35 kroner, hver gang en dansker cykler en kilometer. Samtidig udleder cykler ikke luftforurening, der hvert år dræber titusindvis af mennesker i Europa.

Transportsektoren står for knap en tredjedel af drivhusgasudledningerne i Europa, med vejtransporten som den klart største faktor. Og hvor klimapåvirkningen fra alle andre sektorer er faldet siden 1990, så stiger udledningerne fra transporten. Men cyklisme er grøn transport – udover de kalorier, der skal hældes i rugbrødsmotoren.

Samtidig sander europæiske byer og veje til i biltrafik. En analyse fra Den Europæiske Revisionsret viser, at trængslen vokser, og spildtiden bag rattet i køer koster dyrt i lavere produktivitet i Europa – anslået 270 milliarder euro hvert år. Alene herhjemme anslår Vejdirektoratet, at trængsel koster det danske samfund 26 milliarder kroner om året.

Derfor er alle tiltag, der kan få folk ud af bilsæderne og op på sadlen en god investering, forklarer Sidsel Birk Hjuler.

”Gevinsten er langt, langt større end udgiften,” siger hun.