09. september 2021

Luften letter i verdens største byer

Farlig luftforurening har længe ligget over mange af verdens byer. Men nye initi­ativer får nu forureningen til at lette flere steder.

Forurening fra biler og fabrikker er den største kilde til dårlig luft i Shanghai.
Foto: Ralf Leineweber

Forurening fra biler og fabrikker er den største kilde til dårlig luft i Shanghai. Foto: Ralf Leineweber

Biler, maskiner og brændeovne pumper stadig skadelige gasser ud, men alligevel bliver luften nu langsomt bedre i en række store byer.

”Generelt bliver luften i storbyerne bedre. Det har fået mere politisk fokus, da flere og flere mennesker kan mærke problemerne, og det er nu klart, at det giver store udgif­ter i sundhedsforvaltningerne. Derfor er flere byer gået i gang med at bekæmpe problemerne,” forklarer Teis Nørgaard Mikkelsen, lektor hos DTU Miljø.

En af byerne er London, som har ind­ført en af verdens strengeste miljøzoner. Det har mindsket luftforureningen mar­kant. Flere cykelstier og el-taxaer har, sammen med en afgift på forurenende køretøjer, fået antallet af borgere, som bor i områder med skadelig luft, til at falde med hele 94 procent.

Lokal medvind

Samtidig viser forskning, at forureningen i Kinas byer gennemsnitligt er faldet med 33 procent mellem 2013 og 2017. Det skyldes grønnere trafik, og at nogle kulkraft­værker tæt på byerne er blevet erstattet med renere energi. Særligt har Beijing rykket sig. For få år siden var byen den mest forurenede i verden, men nu ligger den på en ottendeplads.

Byerne tager luftforurening mere seriøst end de nationale myndigheder, og det gælder også i Danmark.

Teis Nørgaard Mikkelsen, lektor hos DTU Miljø

Beijing er en af de byer, hvor luftforureningen er faldet. Foto: Lauge Eilsøe-Madsen

New Delhi, verdens nuværende mest forurenede by, vil også gøre luften en tred­jedel renere inden 2025. Ligesom i Kina skal det ske gennem grøn transport og lukning af kraftværker, men også ved hjælp til bønder, så de stopper med at bruge ild til at rydde deres marker efter høsten.

Andre af verdens top-10 mest forure­nede byer, som Ulaanbaatar, Kathmandu og Dubai, har også lagt planer for at få renere luft.

Det er vigtigt at tackle luftforurenin­gen, da det er en usynlig dræber, der hvert år globalt set koster omkring 8,7 millioner mennesker livet.

”Byerne tager luftforurening mere seriøst end de nationale myndigheder, og det gælder også i Danmark. Der er større opbakning lokalt, da folk simpelthen selv kan mærke det. Det går alt for langsomt, men det går fremad. Jeg er håbefuld,” siger Teis Nørgaard Mikkelsen.

94 procent

Med miljøinitiativer har London reduceret mængden af folk som bor i områder med skadelig luft med 94 procent.