08. april 2019

Mindre slum i Afrika

Farvel til det elendige liv i slummen. I de seneste år har mange afrikanere opgraderet deres huse, så de er blevet bedre og sundere at bo i.

Nye tage på husene mange steder i Afrika er et af de tydelige tegn på, at boligerne bliver forbedret. Her i Tanzania. Foto: Jakob Knudsen

Nye tage på husene mange steder i Afrika er et af de tydelige tegn på, at boligerne bliver forbedret. Her i Tanzania. Foto: Jakob Knudsen

Siden 2000 har langt flere afrikanere fået bedre tag over hovedet, vand og toilet, samt mere plads i boligen. De har kort sagt opgraderet deres huse, så de ikke længere gælder som slum, ifølge FN’s definition.

Det viser et nyt studie offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature. Studiet bygger på en række nationale undersøgelser med en konkret vurdering af i alt 661.945 boliger i 31 afrikanske lande syd for Sahara.

Resultaterne viser, at boligerne bliver forbedret. I 2000 var det kun 11 procent af husene, der levede op til FN’s minimumskrav for ikke at være slum, men i 2015 var andelen mere end fordoblet til 23 procent.

En af medforfatterne til studiet er Jakob Brandtberg Knudsen, fagleder i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Han bidrog med teknisk viden for at gøre de forskellige undersøgelser sammenlignelige.

”Jeg er ikke i tvivl om, at statistikken viser en reel udvikling. Både, fordi resultaterne bekræfter de fremskridt, vi også ser i andre undersøgelser, og fordi jeg selv har rejst en del i Afrika. Overalt kommer der nye tage på husene,” siger Jakob Brandtberg Knudsen.

Han understreger, at bedre boligforhold ikke kun handler om, at livet bliver mere behageligt. En række alvorlige sygdomme som malaria bliver også trængt tilbage, når folk får bedre boliger, og derfor er bedre huse en del af fundamentet for et sundere samfund.

Boligforbedringer hænger tæt sammen med stigende uddannelse og økonomisk udvikling. Det er oftest folk selv, der betaler for at forbedre deres egne huse, uden finansiering eller hjælp udefra, viser studiet. Problemet er dog langt fra løst endnu. Trods fremgangen lever omkring 53 millioner afrikanere i de 31 lande stadig i slum.