30. maj 2016

Muslinger giver kvinder i Vietnam muskler

I det sydlige Vietnam er et muslingefiskeri gået foran med en bæredygtig forretning, der både beskytter miljøet og giver kvinder en stærkere stemme i samfundet.

CC BY Jules

CC BY Jules

I de seneste år er Vietnam blevet et af de førende lande i eksport af fisk og skaldyr i verden. Men  den hurtige udvikling har manglet planlægning og bæredygtig forvaltning af fiskebestande og de understøttende økosystemer. Det har ført til overfiskeri og miljø-ødelæggelse, hvilket igen har påvirket småfiskere på deres livsgrundlag.

Et muslingefiskeri i Vietnams sydlige Ben Tre-provins er med støtte fra WWF Verdensnaturfonden blevet det første lokale landsbyfiskeri i Sydøstasien til at opfylde kravene til den såkaldte MSC-certificering – en mærkning der gives til fiskerier, som overholder standarder for bæredygtigt fiskeri.

Muslingefiskeriet i Ban Tre drives i dag af ni lokale kooperativer.  Tidligere havde hver familie kun et medlemslod i et kooperativ, og det var oftest i mandens navn. Dette har nu ændret sig, så hver familie får tildelt to lod, et til manden – og et til kvinden. Det betyder, at kvinderne nu formelt arbejder for sig selv og er med til at træffe beslutninger for kooperativerne.

“Det har givet en tættere styring og bæredygtig høst af muslingerne, og kvinderne har fået en stærkere stemme og mere stabil indtægt, som de i højere grad selv kan råde over,” forklarer Trine Glue Doan, som er seniorrådgiver i WWF Verdensnaturfonden i Vietnam.

I dag har ca. 6.500 kvinder deres eget medlemslod i et af kooperativerne i Ban Tre.