28. august 2017

Nepal vedtager ny handicaplov

Nepals handicapbevægelse har i årevis kæmpet for bedre rettigheder for personer med handicap. Nu vedtager landet ny lovgivning på området.

Shudarson Subedi (tv) er formand for den nepalesiske handicap-paraplyorganisation NFDN, her sammen med organisationens leder Manish Prasai (th). Foto: Steven Achiam

Shudarson Subedi (tv) er formand for den nepalesiske handicap-paraplyorganisation NFDN, her sammen med organisationens leder Manish Prasai (th). Foto: Steven Achiam

Nepals parlament har netop vedtaget en ny lov, som for første gang sikrer, at personer med handicap i lovens øjne bliver mødt som fuldgyldige samfundsborgere med de samme grundlovssikrede rettigheder som alle andre borgere i landet.

“Det her er resultatet af et langt sejt træk og en utrolig flot indsats af vores søsterorganisation i Nepal. De har virkelig måtte kæmpe for at nå hertil. Med den nye lovgivning går man fra at se personer med handicap som en gruppe, der skal have almisser, til en minoritet af medborgere, som har de samme rettigheder som alle andre,” fortæller Thorkild Olesen, som er formand for Danske Handicaporganisationer, der i otte år har støttet Nepals handicap-paraplyorganisation NFDN i arbejdet med at styrke handicapbevægelsen i Nepal og advokere for rettigheder for personer med handicap.

Den nye handicaplov kommer i kølvandet på landets nye forfatning fra 2015, som for første gang specifikt nævner rettigheder for personer med handicap.

“Der er stadig lang vej fra lov til handling, men politikerne i Nepal viser nu, at de anerkender personer med handicap og deres rettigheder. Sammen med en kommende national handlingsplan på området, er det et vigtigt symbolsk skridt, som giver personer med handicap noget at stå på i kravet på deres rettigheder. Det er et vigtigt første skridt til at skabe en holdningsændring i befolkningen ved at sende et signal om, at personer med handicap er en gruppe, som også hører til og har lov til at være der,” siger Shudarson Subedi, som er formand for NFDN.

Nepal ratificerede i 2010 FN´s handicapkonvention, og landets handicapbevægelse har efterfølgende arbejdet på at få parlamentet til at tilpasse politikker og handlingsplaner, så de er i overensstemmelse med konventionen.