13. august 2023

På trods af tabu om menstruation: Nu er der gratis bind og tamponer i Taiwans skoler

Skoleelever i Taiwan får adgang til gratis menstruationsprodukter som bind og tamponer, når de vender tilbage fra sommerferie. Det har Taiwans uddannelsesministerium slået fast – på trods af at menstruation er omgærdet af tabu og stigmatisering.

Vivi Lin og hendes organisation står bag verdens eneste menstruationsmuseum. Det ligger i Taiwans hovedstad, Teipei, og sætter fokus på tabuer omkring menstruation. Foto: With Red.

Vivi Lin og hendes organisation står bag verdens eneste menstruationsmuseum. Det ligger i Taiwans hovedstad, Teipei, og sætter fokus på tabuer omkring menstruation. Foto: With Red.

Da taiwanske Vivi Lin fik sin første menstruation, vidste hun ikke, hvad det var. Hun er stifter af organisationen With Red, der arbejder for at nedbryde tabuer og stigma om menstruation i Taiwan og at bekæmpe menstruationsfattigdom – og det var netop oplevelsen af at få sin første menstruation, der startede hendes aktivistiske arbejde.

”Det, der virkelig gjorde mig nysgerrig på det her, var, da jeg talte med mine forældre, især min mor, om, at jeg havde fået min første menstruation. Hun prøvede at lære mig, hvordan man bruger et bind uden at sige ordet ”menstruation.” Den nysgerrighed fik mig til at blive en menstruationsaktivist, for jeg ville forstå årsagen til det tabu,” siger hun.

Menstruation er generelt forbundet med stigmatisering i Taiwan, fortæller Vivi Lin. Alligevel har landets uddannelsesministerium besluttet, at elever på skoler i hele landet skal have adgang til gratis menstruationsprodukter som bind og tamponer.

”Det er en kæmpe milepæl for vores bevægelse,” siger Vivi Lin over en videoforbindelse fra Skotland.

Hun stiftede With Red i 2019, og har siden arbejdet som menstruationsaktivist dels i Taiwan og dels fra Skotland, hvor hun studerer på Edinburgh University.

Ikke et perfekt tiltag

Vivi Lin er glad for det nye tiltag om gratis menstruationsprodukter i Taiwans skoler – men hun har også kæmpet for det. Hendes organisation har nemlig været en samarbejdspartner i forhold til det nye initiativ, fortæller hun.

”Vores oprindelige forslag var gratis menstruationsprodukter til alle,” siger hun.

I stedet er initiativet endt med at omfatte gratis menstruationsprodukter for alle elever i det, der svarer til grundskolen og på ungdomsuddannelserne, men på universiteterne er det kun for de elever, som oplever menstruationsfattigdom, altså studerende, der har svært ved selv at få råd til menstruationsprodukter.

”Vi synes ikke, det er perfekt, så vi prøver stadig at presse på for, at alle kan få adgang til menstruationsprodukter, uanset om de oplever fattigdom eller ej. For nogle gange handler det jo også bare om, at man kan få menstruation meget pludseligt, og derfor er der brug for, det bare er på toiletterne,” siger Vivi Lin.

Udover at give elever adgang til gratis menstruationsprodukter, bliver der også lavet afhentningssteder med bind og tamponer ved 10 ikke-uddannelsessteder som sundhedscentre, en række museer og biblioteker.

Menstruationsfattigdom kan gå ud over skolen

Ifølge Taiwan News, et engelsksproget onlinemedie, har landets premierminister Chen Chien-jen i forbindelse med det nye initiativ udtalt, at afskaffelse af menstruationsfattigdom er en del af at fremme ligestilling.

Ifølge FN’s Befolkningsfond, UNFPA, dækker menstruationsfattigdom over ikke at have råd til menstruationsprodukter som bind og tamponer, men også eksempelvis smertestillende piller og undertøj. Menstruationsfattigdom findes ikke kun i lavindkomstlande, men også i rigere, industrialiserede lande. For eksempel viser en rapport fra Plan International UK, at 1 ud af 10 piger i Storbritannien ikke har råd til menstruationsprodukter.

Menstruationsfattigdom kan derfor også have længerevarende konsekvenser for både uddannelse og indkomst, fordi mangel på menstruationsprodukter kan betyde, at den menstruerende er tvunget til at blive hjemme fra skole eller arbejde. Men med det nye initiativ i Taiwan skal børn og unge altså ikke mangle adgang til de vigtige produkter.

At premierministeren overhovedet snakker om menstruationsfattigdom er stort, mener Vivi Lin.

”Jeg synes uden tvivl, det er værd at fejre. Og jeg synes også, det er en milepæl, fordi det betyder at beslutningstagerne er opmærksomme på problemet,” siger hun.

Hun fortæller, at det var hendes organisation, der i første omgang oversatte definitionen på menstruationsfattigdom til mandarin for fire år siden.

”Der var ikke nogen, der troede, at menstruationsfattigdom eksisterede i Taiwan. Jeg tror, situationen er meget lig den, som menstruationsaktivister står over for i resten af verden, også i de nordiske lande som Norge, Finland og Danmark,” siger hun.

Elefanten i rummet

Vivi Lin fortæller, at børn og unge i Taiwan stort set ikke bliver undervist i eller lærer om menstruation – heller ikke i skolerne, selvom der findes undervisningsmateriale om det. Lærerne mangler ressourcer og viden til at undervise i det, og nogle tør slet ikke tage emnet op, fordi det er pinligt og svært at tale om.

Derfor er der stadig et stort stykke arbejde foran Vivi Lin og hendes organisation.

”Det handler ikke kun om menstruationsprodukterne, for gratis produkter er kun det første skridt til både at sætte en stopper for menstruationsfattigdom og menstruationsstigma,” siger hun.

Netop fordi menstruation er et stort tabu i Taiwan, har Vivi Lin og hendes organisation også stiftet et menstruationsmuseum midt i Taiwans hovedstad, Teipei.

”Det er ligesom elefanten i rummet,” siger Vivi Lin om måden, menstruation opfattes i Taiwan.

Museet er skabt til at pege på elefanten.

Om Taiwan

Taiwan er en ø, der ligger øst for Kina. Der bor lidt over 23 millioner mennesker på øen – og de bor tæt, for Taiwans areal er mindre end Danmarks.

Taiwan har en uafklaret folkeretlig status. Kina mener, at Taiwan er en kinesisk republik og anerkender ikke den demokratiske valgte regering i Taiwan, men i praksis fungerer Taiwan som en selvstændig republik med en folkevalgt præsident og premierminister.

Taiwan er ikke det første sted i verden, menstruerende får lettere adgang til de nødvendige produkter.

I 2021 valgte den newzealandske regering at give gratis menstruationsprodukter ud til alle studerende i landet, og i 2020 valgte Skotland at indføre gratis menstruationsprodukter for alle.