24. april 2022

Reddet fra at uddø: Brølende fugl flyver over Storbritannien igen

Genopretning af vådområder er nøglen bag en succeshistorie, der viser, at naturen kan komme sig, hvis den får en hjælpende hånd.

Rørdrummer er underfamilie af hejrer, og de trives nu i Storbritannien. Foto: iStock

Rørdrummer er underfamilie af hejrer, og de trives nu i Storbritannien. Foto: iStock

Rørdrummen er Storbritanniens mest støjende fugl. Dens kald lyder som et tågehorn og kan blive hørt op til fem kilometer væk. De var tidligere almindelige at høre i vådområder, især rørskove, men svære at se, fordi de er sky og gode til at camouflere sig mellem tagrør og siv. Med hjælp fra dens camouflagestilling, hvor hoved og hals strækkes ret op i luften som en pæl, bliver den næsten usynlig i rørskoven. Fuglen kan endda vugge og svaje med rørene for derved at blive endnu mere usynlig. Men selvom fuglen er svær at se, er den nem at høre.

”Den har en helt virkelig mærkelig stemme, som er let genkendelig. Grunden til, at den har navnet, er, at lyden kommer fra rørskoven, og ’drummen’ betød i gamle dage at klinge dybt og hult. Man kan høre den besynderlige kalden meget langt væk på stille aftener,” fortæller ornitolog Michael Fink fra Dansk Ornitologisk Forening.

Men i 1990’erne blev vådområderne i Storbritannien stille, da rørdrummerne næsten blev udryddet som ynglefugle. Det var især på grund af dræning af fuglens levesteder til fordel for landbrug og manglende forvaltning af rørskove.  I 1997 blev der kun registreret 11 hanner i hele Storbritannien, og der var en lignende tilbagegang af rørdrummer i hele Vesteuropa.

Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), der er en organisation, der beskytter fugle i Storbritannien, indså, at det var nu eller aldrig, hvis fuglene ikke skulle uddø. Derfor igangsatte RSPB bevaringsindsatser, der blandt andet bestod i genopretning af vådområder og sivbede. Det lader til at have hjulpet, for sidste år blev der registreret hele 228 hanner.

Grunden til, at forskerne kun tæller hanner, er, at begge køn ligner hinanden. Det eneste, der adskiller dem er, at det kun er hannen, der lyder som et tågehorn. Hver fugls kald adskiller sig en smule fra hinanden, og på den måde kan forskerne tælle fuglene.

Alle vinder med vådområder

”Rørdrummernes tilbagevenden viser, hvor hurtigt naturen kan komme sig, hvis den får chancen,” siger Simon Wotten, der er bevaringsforsker fra RSPB, i en pressemeddelelse.

Og det er ikke kun i Storbritannien, det går fremad for rørdrummen. Den er også på vej tilbage herhjemme i Danmark.

”Der bliver flere og flere hvert år. Det er især på grund af genopretning af naturen, og at der etableres nye rørskove, hvor de kan finde plads til at yngle og spise. Derudover er der ikke så kolde vintre længere, og kulden har før været en begrænsning for, hvor mange rørdrummer, der var i Danmark og andre lande,” siger Michael Fink.

”Mennesker får glæde af at høre rørdrummens prægtige tågehorn-lignende sang og deres levesteder beskytter mennesker mod oversvømmelser og hjælper med at lagre kulstof. Det er en win-win situation for både natur og mennesker at genoprette vådområderne,” siger Simon Wotten.

Vådområderne er et kollektiv for dyr og planter, hvor mange arter lever sammen og trives.

”Det handler ikke kun rørdrummer. Genoprettelse og etablering af vådområder har gjort, at arter som traner, skestorke, små hejrer og store hejre også er vendt tilbage,” fortæller ornitolog Dr. Alex Lees fra Manchester Metropolitan Universitet til BBC.

Den har en helt virkelig mærkelig stemme, som er let genkendelig. Grunden til, at den har navnet, er, at lyden kommer fra rørskoven, og ’drummen’ betød i gamle dage at klinge dybt og hult. Man kan høre den besynderlige kalden meget langt væk på stille aftener,

Michael Fink, Dansk Ornitologisk Forening

Det handler ikke kun rørdrummer. Genoprettelse og etablering af vådområder har gjort, at arter som traner, skestorke, små hejrer og store hejre også er vendt tilbage,

Dr. Alex Lees, ornitolog