08. april 2016

Skatteopkrævning hjælper Afrika til at klare sig selv

Imens de såkaldte Panama Papers kaster lys på skattely verden over, viser flere afrikanske lande hvor stor en forskel effektiv skatteopkrævning kan gøre.

Skole i byen Iringa, Tanzania. Foto: CCBY CAMFED

Skole i byen Iringa, Tanzania. Foto: CCBY CAMFED

Flere lande i Afrika har oplevet store stigninger i skatteindtægter de seneste år. Det betyder flere penge til blandt andet skole og sundhed. Og mindre afhængighed af bistand.

Forbedrede skattesystemer har de senere år skabt markante resultater i lande som Rwanda, Lesotho og Tanzania.

I Tanzania steg skatteindtægterne, med dansk støtte, med over 1000 procent i perioden 1999-2012 og i Rwanda med 700 procent på 7 år frem til 2010. Det gav, ifølge Danida,  mere luft i det tanzaniske statsbudget til blandt andet uddannelse og sundhed.

Senest har det lille østafrikanske land Burundi næsten firedoblet sine skatteindtægter på seks år.
Fra 124 millioner USD i 2009 til 466 millioner USD i 2015.
Det betyder, at landet i dag betaler næsten 80 procent af sine faste offentlige udgifter selv, anslår det britiske tidskrift The Economist.

En forenkling af skattereglerne og introduktion af moms har været med til at udvide skattegrundlaget, men den vigtigste årsag til succes er oprettelsen af et nyt og uafhængigt skattekontor i 2009 med støtte fra blandt andre Verdensbanken og Storbritannien.

“Det handlede om at gå tilbage til basics. Det første vi gjorde var at rekruttere og uddanne et helt nyt hold og stille strenge krav til kompetencer og redelighed. Det er det vigtigste vi har gjort,” siger Kieran Holmes, der var chef for den nye skattemyndighed de første fire år fra 2009.

Samtidig opdelte man virksomhederne i landet efter størrelse, så skatteeftersyn kunne fokuseres hvor det gav størst udbytte.

Næste mål er nu at forbedre skatteopkrævningen i den uformelle sektor, ved at få små virksomheder til at registrere sig og betale skat.
Med den nuværende udvikling i skatteindtægterne, vil Burundi allerede i 2017-2018 kunne dække sine faste offentlige udgifter selv.

Mange udviklingslande har problemer med at inddrive de skatteindtægter, der skal dække deres offentlige udgifter og gøre dem mindre afhængige af bistand.

Derfor er opbygningen af mere effektive skattesystemer en vigtig byggesten for udvikling, og et fokusområde for internationalt udviklingsarbejde.

Flere fordele ved mere skat

Støtte til udvikling af bedre skattesystemer er, ifølge mange udviklingseksperter- og organisationer, herunder ActionAid, en effektiv brug af bistand. Forskning fra Institute of Development Studies viser, at øgede skatteindtægter ikke alene styrker de offentlige systemer, men også kan medvirke til bedre regeringsførelse i landene fordi skatteydere forventer resultater for de penge de betaler staten.

Verdens Bedste Nyheder i Metroexpress Artiklen blev bragt i Metroxpress den 8. april 2016.

Skatteindtægter giver fremgang i Afrika