15. januar 2023

Solen pumper vand over marker i udviklingslande

På bare ti år er solcelledrevne vandpumper eksploderet på verdensplan. De giver landmænd i udviklingslande en mere stabil høst, skaber flere fødevarer og øger deres indkomst. Og så kører de på vedvarende energi.

Hvis man kan vande sine marker og ikke er afhængig af regn, kan landmændene få en mere stabil høst, der både øger deres fødevaresikkerhed og indkomst. Foto: Jeffery M Walcott / CC BY

Hvis man kan vande sine marker og ikke er afhængig af regn, kan landmændene få en mere stabil høst, der både øger deres fødevaresikkerhed og indkomst. Foto: Jeffery M Walcott / CC BY

Vi bruger vand mange gange hver eneste dag. Når du tager et bad om morgenen, når du koger kartofler, laver kaffe eller skyller ud i toilettet.

Vand er en basal del af vores hverdag, men mange millioner mennesker i udviklingslande har begrænset adgang til vand. For hvis du skal have vand, skal du enten være tilknyttet et vandværk eller selv have strøm til at pumpe det op fra brønde, floder eller søer. Og små landbrugssamfund i øde yderområder, har kun strøm, hvis de selv producerer det. Derfor bruger millioner af småbønder verden over små dieselgeneratorer til at drive vandpumper, så landmændene ikke er afhængige af regn for at dyrke sine afgrøder.

Men ifølge en ny rapport fra IRENA, det Internationale Agentur for Vedvarende Energi, er der en enorm stigning i såkaldt off-grid solenergi til vandpumper, der bruges til  at vande marker i landdistrikter, hvor de nationale elnet ikke når ud. Faktisk er kapaciteten til ”solcellepumper” 40-doblet globalt på bare ti år.

Hvis landmændene kan vande deres marker regelmæssigt og ikke er afhængig af regn, kan de få en mere stabil høst, der både øger fødevaresikkerheden og indkomsten. Samtidig styrker vandpumper landmændene mod klimaforandringerne, der bringer højere temperaturer og kan skubbe regnsæsonen. Desuden kræver solcellerne ikke så meget vedligehold som en dieselgenerator, og så snart de er sat op, er de fattige landmænd ikke afhængige af dyr og forurenende diesel.

Højdespringerne i vandpumper på solceller er i Asien, hvor Indien og Bangladesh ligger langt over andre lande – men der er en stigning verden over, fra Afrika til Sydamerika.

Sol er billigst

I Indien var der 2,7 millioner soldrevne vandpumper i 2022, både tilknyttet elnettet og off-grid. Og fordi prisen på solceller er faldet med 80 procent de sidste ti år, kan de konkurrere med dieselgeneratorerne, der er dyre i drift. De mekaniske dele går ofte i stykker, de brænder dyr diesel af, som er udsat for prisstigninger, udleder forurenende partikler og skader klimaet

Men i årevis har dieseldrevne vandpumper været den bedste mulighed for fattige bønder i udviklingslandene for at få en nogenlunde sikker vandforsyning. I Indien kører 8,8 millioner vandpumper stadig på diesel, selvom prisen for solceller er faldet. Det kræver nemlig en større forhåndsinvestering end en dieselgenerator, men over tid er solceller billigere, da de kan producere strøm i 25 år.

Andre dele af verden

Vandpumper, der er drevet af solenergi, er en løsning med store perspektiver. Bare i Afrika er der 600 millioner mennesker, der lever af smålandbrug. Deres produktivitet er op mod 50 procent lavere end det globale gennemsnit, fordi de netop er afhængige af regnvand.

Landmændene kan øge deres høstudbytte 2-5 gange, hvis landbrugsjorden vandes, ifølge SunCulture, som er det største afrikanske firma i landene syd for Sahara, der sælger solcellepumper.

Derfor er potentialet for solcellepumper enormt – selvom kapaciteten er femdoblet i Afrika siden 2012, halter kontinentet langt efter udviklingen i eksempelvis Indien.

IRENA

Off-Grid renewable energy statistics
IRENA Rapport

80 procent

er solceller faldet i pris de sidste ti år

2-5 gange

Øges landmændenes høstudbytte, hvis landbrugsjorden vandes.