19. september 2021

Analyse: Off grid-solceller kaster lys over udviklingslandene

Nu kan beboere i selv de mest fjerntliggende og øde områder på kloden få adgang til elektricitet.

Illustration: Lauge Eilsøe-Madsen

Illustration: Lauge Eilsøe-Madsen

Kaffemaskinen brygger løs. Fra brødristeren dufter morgenbrødet og knaser, når du smører koldt syltetøj på fra køleskabet. Og når du drager mod dagens strabadser, leder gadelyset dig på vej. Fra det øjeblik du slår øjnene op om morgen, er strøm en basal del af din hverdag.

I dag har 90 procent af verdens befolkning adgang til elektricitet. Alligevel er strøm stadig en sjælden luksus, som over 759 millioner mennesker globalt set ikke har adgang til. Tre ud af fire af verdens befolkning, som lever uden adgang til strøm bor syd for Sahara, hvor kun knap halvdelen af befolkningen har adgang til elektricitet.

Men off grid-solceller leverer i stigende grad både billig og grøn strøm til hundredemillioner af mennesker i nogle af verdens mest øde områder.

I Danmark, og mange andre steder på kloden, bliver strømmen leveret fra et elnet og kommer direkte ud af stikkontakten i væggen. Men i verdens øde og fattige områder er der ofte ikke noget elnet at koble sig på. Her er off grid-solceller en genial løsning – altså solceller, som giver folk mulighed for at producere deres egen strøm. Det kan være alt fra små solceller, som kun kan give nok strøm til en lampe, eller større anlæg, som kan forsyne vandpumper og flere huse.

I løbet af de sidste 10 år er off grid-solceller styrtet i vejret og gået fra at være en nicheindustri til et marked på 1,75 milliarder dollars om året. Siden 2010 er der solgt hele 180 millioner off grid-solceller på verdensplan, som i dag forsyner omkring 420 millioner brugere.

90 procent

af verdens befolkning har adgang til elektricitet

Off grid-solceller leverer i stigende grad både billig og grøn strøm til hundredemillioner af mennesker i nogle af verdens mest øde områder.

Læs mere her

Dette indhold bruger cookies.
Ret dine indstillinger her

Adgang til strøm er et mirakelmiddel, som giver andet end lys i hjemmet. 94 procent af dem, som har fået off grid-solceller, oplever en forbedring af deres livskvalitet. Det viser en undersøgelse fra den globale sammenslutning for off-grid solenergiindustri, GOGLA, som har spurgt brugere i Øst- og Vestafrika og Sydasien.

Halvdelen af dem, som fik off grid-solceller i Østafrika, gik fra at have 6 timers lys om dagen til over 10 timer. Det forbedrede børns uddannelse, da de fik flere lyse timer at lave lektier i, skabte arbejdspladser og gav økonomien en vitaminindsprøjtning: Hver gang der blev solgt 100 solsystemer til hjemmet, skabte det, hvad der svarer til, 21 fuldtidsjobs i Østafrika. En tredjedel af forbrugerne brugte lyset til at forlænge arbejdsdagen, hvilket i gennemsnit øgede østafrikanernes indtjening med 46 dollars om måneden – svarende til en stigning på 14 procent af regionens gennemsnitsindkomst.

Over ni ud af ti oplevede også en følelse af mere sikkerhed. Både fordi de fik lys om aftenen og mulighed for at skrotte brandfarlige petroleums- og dieselgeneratorer som lyskilde og til madlavning. Ved at skifte til el nedbringer man også skadelig luftforurening, og hele 89 procent af forbrugerne i Østafrika og 86 procent i Vestafrika oplevede ifølge undersøgelsen derefter bedre helbred.

Da ti procent af verdens befolkning ikke har adgang til strøm, er potentialet for off grid-elektricitet enormt. Faktisk vurderer GOGLA, at der er et potentielt marked på over 1,8 milliarder mennesker, såsom landmænd, offentlige institutioner og privatfolk, som lever uden adgang til elektricitet eller med et upålideligt elnet.

Dog har økonomiske konsekvenser ved Covid19 især ramt verdens fattigste i udviklingslande, hvor markedet for off grid-solceller er størst. Det har medført et fald i nyopførte solceller, og mange off grid-firmaer risikerer at gå konkurs.

Her giver genopretningen efter Covid19 mulighed for at ”Build Back Better, hvilket har været på mange klimaforkæmpere og FN-folks læber under coronakrisen. FNs generalsekretær António Guterres har kaldt coronakrisen et ’window of opportunity’, hvor verdens lande skal genoprette ved at bygge en bedre verden med grønne initiativer. Investeringer i off grid-solceller kan være en nøgle for udviklingslandene, som forener nødvendigheden for økonomisk vækst, flere jobs og det bedste for klimaet.

Off grid-solceller

er solceller, som giver folk mulighed for at producere deres egen strøm.

Det kan være alt fra små solceller, som kun kan give nok strøm til en lampe, eller større anlæg, som kan forsyne vandpumper og flere huse

Markedet for Off grid

Ifølge GOGLA, at der er et potentielt marked for off grid-solceller på over 1,8 milliarder mennesker, såsom landmænd, offentlige institutioner og privatfolk, som lever uden adgang til elektricitet eller med et upålideligt elnet