21. maj 2019

Storbritannien klarer uge uden kul

For første gang i over hundrede år har Storbritannien klaret sig mere end en hel uge uden at brænde kul af i landets kraftværker.

Battersea Power Station blev lukket i 1983, fordi det var slidt op. I dag lukker kraftværkerne ned, fordi bæredygtig energi tager over. Foto: CCBY Loco Steve

Battersea Power Station blev lukket i 1983, fordi det var slidt op. I dag lukker kraftværkerne ned, fordi bæredygtig energi tager over. Foto: CCBY Loco Steve

Første maj kl. 13:24 lukkede briterne ned for deres kulkraftværker, og i de næste otte dage klarede Storbritannien sig helt uden kulkraft. Det er første gang, briterne har levet uden kul siden 1882.

I stedet for kullet blev briternes elforbrug dækket ved en kombination af naturgas, atomkraft, vind, biomasse og solkraft, samt omkring 10 procent import af energi udefra. Det viser oplysninger fra det britiske National Grid Electricity System Operator (ESO).

Kulkraft spiller stadig en rolle i Storbritannien, men mest som backup, når de andre energikilder ikke slår til. I takt med, at bæredygtig energi vokser, bliver kulkraftværkerne brugt mindre og mindre. ESO som mener, at kulfrie uger vil blive langt mere almindelige i Storbritannien fremover.

I den kulløse uge fik UK omkring 45 procent af sin elektricitet fra naturgas. Studier har vist, at naturgas er bedre for klimaet end kul, men at det ikke er en løsning på klimaproblemerne, fordi afbrændingen stadig udleder CO2. Samtidig er naturgassen metan i sig selv en kraftig klimagas, og noget af gassen slipper ofte ud under produktionen og transporten.

Alligevel ses den kulfrie uge som et tydeligt tegn på, at Storbritannien er på vej til helt at droppe fossile brændsler. ESO forudser, at der snart vil komme perioder, hvor der er vedvarende energi nok til at man også kan lukke ned for naturgasværkerne og køre på 100% ren energi. Disse perioder vil så blive længere og længere.

Ifølge Fintan Slye, direktør for ESO, vil Storbritanniens energisystem allerede i 2025 være teknisk klar til at håndtere at køre på 100% fossilfri energikilder, hvor udbyttet af vind og solkraft svinger, fordi det afhænger af vejret. Sidste år genererede landets vindmøller for første gang over 15 GW. Det svarer til effekten fra over 18 gange Avedøreværket, der er Danmarks største kraftværk.