09. maj 2021

Tre vilde projekter hvor dyr forandrer verden

Naturen er presset verden over, og verdens lande nåede ingen af de 20 mål for biodiversitet, de blev enige om tilbage i 2010. Men vi kan hjælpe naturen ved at genudsætte vilde dyr, der hjælper økosystemerne.

Ulve, bævere og østers er vilde dyr, der har stor effekt på økosystemet. Foto: Will CCBY

Ulve, bævere og østers er vilde dyr, der har stor effekt på økosystemet. Foto: Will CCBY

Ulve: Rovdyr bringer balance

Økosystemet i Yellowstone National Park i USA var røget ud af balance. De sidste ulve i naturreservatet, der er større end Sjælland, blev skudt i 1926. Det betød, at bestanden af både prærieulve og elge ikke blev holdt i skak. Prærieulvene spiste sig igennem parkens mindre dyr, og de mange elge overgræssede på aspe- og piletræer. Uden træerne forsvandt mange fugle og bævere. Færre bævere betyder færre dæmninger, hvilket ændrer både flodbanker og fiskebestande.

I 1995 blev 14 canadiske ulve udsat i Yellowstone, og de tog straks deres plads øverst i fødekæden. Nu er der balance i parken, fordi ulve jager elgene. Eksempelvis er der nu kommet ni bæverkolonier i stedet for blot en enkelt. Og en hær af ådselædere, fra biller og ravne til bjørne og ørne, nyder godt af ulvenes rester.

Du kan læse mere baggrund om genudsætning af vilde dyr her:

Kan vi ”rewilde” os ud af biodiversitetskrisen?

Ulvenes rester sikrer mad til en masse arter, der spiser ådsler. Foto: Will CCBY

Østers: Naturens renseanlæg

Den hårde skal skjuler et naturligt renseanlæg. Østers kan hver filtrere op mod 100 liter vand om dagen for udvaskede næringsstoffer fra fx landbrug, der ellers fører til algevækst og iltmangel. Filtreringen forbedrer vandkvaliteten, og østers bliver sat ud i flere lande for at kan genskabe leveforhold for fisk og andre havdyr. Desuden vokser de ovenpå hinanden, som koraller, så de danner banker og rev, hvor fisk kan gemme sig. I bugten ud for New York har frivillige efterhånden sat mere end 30 millioner østers ud på vej mod et mål om en hel milliard for at transformere området.

Du kan læse mere om arbejdet med at udsætte en milliard østers her:

En milliard østers skal redde New Yorks havn

Østers renser vandet fra et overskud af næringsstoffer, der ellers leder til algevækst og iltsvind. Foto: Ian Sanderson

Bævere: Ingeniører med store tænder

Bevæbnet med et solidt tandsæt bygger bævere dæmninger, der ændrer vandløb og skaber søer og vandhuller, der holder på sedimenter og skaber levesteder for fisk, padder og insekter. På den måde er de økosystemingeniører, der har en ekstra stor effekt på landskabet omkring dem. Og det går hastigt fremad for bævere i Europa. I begyndelsen af det 20. århundrede var der kun 1200 europæiske bævere tilbage i en håndfuld lande, men fredninger og udsætninger betyder, at der nu er anslået 1,2 millioner bævere i mere end 20 europæiske lande.

Bævere forandrer landskabet omkring dem, hvilket skaber plads til både dyr og planter. Foto: TNU, Faculty of Natural Sciences CCBY