17. august 2015

Vedvarende energi på den globale andenplads

I 2013 hoppede vedvarende energi op på andenpladsen over elektricitetskilder verden over. Samtidig er investeringer i vedvarende energi seksdoblet på 10 år.

DFID / CC BY

DFID / CC BY

Costa Rica har kørt på 100 procent ren energi i de første måneder af 2015. Sidste år erklærede Kina krig mod forurening. Lande fra Sydafrika til Brasilien investerer tungt i bæredygtig og vedvarende energi.

Det er anstrengelser som disse, og mange andre, der betyder, at vedvarende energi overhalede naturgas som den andenstørste energikilde for elektricitetsproduktion i 2013 og stod for 22 procent af verdens elektricitet det år.

Kul var dog stadig den største elektricitetskilde, da 41 procent af verdens el stammede fra kul.

Investeringer stiger voldsomt

Gennem de sidste år har ’vestlige’ lande investeret voldsomt i at udvikle billigere og bedre måder at skabe vedvarende energi, hvilket har gjort teknologier som sol- og vindkraft betydeligt billigere. Det har gjort det nemmere for udviklingslande at investere og anvende vedvarende energi, hvilket kan ses i de mange penge, de bruger.

Det globale investeringsniveau i vedvarende energi nåede op på 270 milliarder dollars i 2014 – en seksdobling på bare ti år. Næsten halvdelen af beløbet, 131 milliarder dollars, kommer fra udviklingslandene. Især Kina investerer voldsomt og står for 83,3 milliarder dollars af udviklingslandenes investeringer.

Andre udviklingslande er dog også godt med, og Brasilien, Indien og Sydafrika er alle blandt topinvestorerne. Lande som Mexico, Tyrkiet, Kenya og Indonesien brugte alle mere end en milliard dollars på vedvarende energi sidste år.

Globalt er sol- og vindenergi de markant største vedvarende energi-teknologier, der bliver investeret i.

Mange er uden elektricitet

Der er dog et godt stykke vej til at opnå bæredygtig energi for alle. For det første foregår langt de fleste investeringer inden for elektricitetsproduktion. Transport og varme beror stadig tungt på fossilt energi: Langt de fleste biler kører stadig på benzin og diesel.

Derudover mangler 1,1 milliard mennesker verden over adgang til elektricitet. Mere end to milliarder mennesker laver stadig med på traditionelle komfurer med biobrændsel som træ, trækul eller endda dyremøg.

Men udviklingen går den rigtige vej. Siden 1990 har næsten to milliarder mennesker fået adgang til strøm. Efterhånden som flere og flere folk rundt omkring i verden også gør det, des vigtigere bliver de store investeringer i vedvarende energi fra både udviklede- og udviklingslande.