04. marts 2015

Verden har fået flere pandaer

Et af verdens mest truede dyr, pandaen, oplever fremgang i bestanden. Men kampen for den nuttede bjørns overlevelse er ikke forbi.

Juan Carlos Munoz/WWF

Juan Carlos Munoz/WWF

Verdens bestand af vilde pandaer er i det seneste årti steget med 268. Det viser en ny optælling foretaget af den kinesiske regering – med økonomisk støtte fra WWF Verdensnaturfonden. Dermed er den vilde bestand af pandaer nu oppe på 1.864.

Julebag for ikonisk dyr

Væksten i bestanden svarer til en stigning på 16,8 procent i forhold til den sidste pandaoptælling, der blev foretaget i 2003.

“Det er godt nyt for et af verdens mest ikoniske dyr og en jubeldag for organisationer som vores, der kæmper for at bevare klodens mangfoldige dyre- og naturliv. Der er dog fortsat kun et meget lavt antal pandaer tilbage på kloden. Så vi agter at fortsætte vores indsats for at beskytte pandaen med lige så stor ildhu som hidtil”, siger Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Flere naturreservater

De nye tal fra den kinesiske regering viser også, at pandaens geografiske udbredelse i Kina er øget. Det samlede areal, der bebos af vilde pandaer, er nu på 2.577.000 ha – en stigning på 11,8 procent siden 2003.

“WWF er utrolig glade for denne betydelige bevaringspræstation – både hvad angår stigningen i antallet af vilde pandaer og udvidelsen af det område pandaerne lever i”, siger Xiaohai Liu, programdirektør i WWF Kina.

Pandaen findes kun i tre kinesiske provinser, nemlig Sichuan, Shaanxi og Gansu. Ud af den samlede bestand lever 66,8 procent i naturreservater, og der er i øjeblikket 67 naturreservater for pandaer i Kina. Det er 27 flere end ved sidste optælling i 2003.

Mindre krybskytteri

Selvom pandaerne har bredt sig både geografisk og i antal, står bjørnen stadig over for massive udfordringer.  Hele 33,2 procent af pandaerne lever uden for beskyttede områder og opsplitning af pandaens levesteder er steget mærkbart, så mere end 46 procent nu ligger uden for de beskyttede naturområder.

De traditionelle trusler, for eksempel krybskytteri, synes at være faldende, mens minedrift, vandkraft, turisme og opførslen af ny infrastruktur har fået større negativ indflydelse på pandaen.

Planen for pandaerne

WWF støtter den kinesiske regerings arbejde for beskyttelse af pandaen ved at oprette naturreservater og ved at skabe såkaldte bambuskorridorer mellem reservaterne, så pandaerne kan finde mere mad og nye partnere til parring. Desuden sikres den juridiske beskyttelse af en stor del af pandahabitaterne.

WWF fokuserer på at forbedre pandaens habitat på en måde, som balancerer beskyttelsestiltag med lokal, bæredygtig udvikling.

Bevarelsen af pandaen kommer også mange andre sjældne dyr og planter til gode i det sydvestlige Kina. Pandaens habitat beskytter truede arter som gedeantilopen Takin, den gyldne stumpnæseabe, rød panda og japansk ibis.