07. april 2024

Verden over falder mordraten

Vold og mord trækker ofte overskrifter. Men hvis vi hæver blikket fra enkeltsagerne og kigger på de større trends, er en udvikling klar: Andelen af mord falder.

Foto: iStock

Den globale mordrate falder.

I øjeblikket fylder krig, naturligt nok, meget i medierne. Dagligt hører vi om dræbte, når russiske eller israelske bomber falder i Ukraine eller Gaza. Men verden bliver ikke kun mere farlig. Der sker også fremskridt, når det gælder vold og død: På verdensplan er mordraten faldet med mindst en sjettedel bare gennem de sidste to årtier.
Det viser nye analyser fra UNODC, der er FN’s Kontor for Narkotika og Kriminalitet, og fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

De to organisationer har forskellige måder at indsamle og bruge data på, så deres tal er ikke helt ens – for morddata er notorisk svært at arbejde med, fordi en uendelig række af lokale myndigheder på tværs af alle verdens lande ikke registrerer dødsfald på præcis samme måde. Men de peger begge på et ret stort fald i mordrate siden årtusindeskiftet: UNODC regner med et fald på 16 procent mellem 2000 og 2021. WHO anslår et fald på 22 procent mellem 2000 og 2019.

Det vil sige et fald på mellem en sjettedel og næsten en fjerdedel.

Og FN anslår, at mordraten vil blive ved med at falde årtiet ud.

Antallet af mord er stabilt

Hvert år koster mord mange flere liv end krig og terrorisme tilsammen.

I alt blev næsten en halv million mennesker ofre for mord i 2021 ifølge UNODC’s tal – eller omkring fem gange så mange som fra krig og konflikt, og 20 gange så mange som fra terrorisme. I alt betyder det, at næsten én person blev myrdet hvert minut i løbet af 2021.

Her er det vigtigt at huske på, at langt, langt de fleste dødsfald ikke sker på grund af krig, mord, terror og vold – tilsammen under én procent af dødsfaldene i hele verden – og at fx trafikulykker koster næsten tre gange så mange liv som vold mellem mennesker.

Antallet af mord har ligget rimeligt stabilt siden år 2000 – med mellem 400.000 og 450.000 om året frem til 2021, der med 458.000 mord faktisk var en højdespringer her i de sidste årtier. Men vi bliver jo samtidig flere og flere mennesker i verden, men det sker, uden at antallet af mord er fulgt med og hoppet i vejret tilsvarende. Det er altså derfor, at andelen af mord er faldet, selvom antallet faktisk er en lille smule højere i 2021 end normalt.

FN regner med, at stigningen i 2021 til dels skyldes, at coronanedlukningerne gav mange økonomier en mavepuster, og en stigning i bandevold og social urolighed i lande som Ecuador og Myanmar. De første data fra 2022 viser et fald igen.

Verden bliver ældre og ældre

Hvorfor er antallet af mord så ikke fulgt med antallet af verdensborgere mere generelt? Det er svært at sige direkte, understreger eksperterne, for der er mange forskellige årsager til, at folk slår hinanden ihjel. Men alligevel fremhæver de en ”megatrend” i verdens udvikling, der er en del af forklaringen:

Verdensbefolkningen bliver ældre og ældre.

Især drenge og unge mænd mellem 15 og 29 år står for en stor andel af mordene – ifølge UNODC udgør drenge og mænd mellem 15 og 29 år 12 procent af befolkningen, men står for 40 procent af mord i de lande, hvor der er gode nok data til at se drabsmændenes alder og køn.

Så når verden i snit bliver mere gråhåret, betyder det, at mordraten falder, når der er er relativt færre unge mænd i befolkningen.

Man måler mordraten ved at kigge på antallet af mord ud af 100.000 mennesker. På verdensplan var der – ifølge UNODC’s tal - 6,9 mord ud af 100.000 verdensborgere i år 2000. Det var faldet til 5,8 mord i 2021, det seneste år med data fra hele verden. Og det svarer til et fald på 16 procent.

FN anslår også, at mordraten vil blive ved med at falde til 4,7 mord per 100.000 mennesker i 2030.

Og det er bare udviklingen de seneste årtier. Det er ganske vist svært at finde præcise globale data, der går langt tilbage i tiden, men FN’s eksperter anslår, at mordraten er faldet kraftigt de sidste par hundrede år.