21. marts 2021

Verdens mindste svin reddet på målstregen

Man troede, at det indiske dværgsvin var uddød, men nu har et avlsprogram sikret verdens sjældneste svin.

Et avlsprogram har reddet det indiske dværgsvin fra at uddø. Foto: Udayan Borthakur

Et avlsprogram har reddet det indiske dværgsvin fra at uddø. Foto: Udayan Borthakur

I 2008 kørte en jeep lastet med små bure ind i det beskyttede dyrereservat Sonai Rupai i Assam-regionen i det nordvestlige Indien. Selvom det blot var en lille last bag i jeepen, var den værdifuld: 16 indiske dværgsvin fra verdens eneste avlsprogram for det ekstremt truede dyr, der som de første individer skulle sættes fri for at starte en vild bestand.

Egentlig regnede man med, at det indiske dværgsvin var forsvundet for altid, efter at man ikke havde set det i en periode på mindst 20 år i midten af sidste århundrede. Svinet, der er verdens mindste – voksne dyr er kun lidt større end en huskat – levede vildt i græslandet ved Himalayas fødder, men blev presset mere og mere tilbage af mennesker, der inddrog dens levested til landbrugsdyr eller marker.

Men i 1971 dukkede en lille flok op i Assam, efter 14 dværgsvin flygtede fra en ildebrand i græslandet, og en plantageejer fangede dem ind og kontaktede dyreorganisationen Durrell. De sendte en ekspert til Assam, der begyndte at undersøge dyrene, lære om deres levevis og parringsvaner.

Det blev de første spæde skridt til at starte redningsplanen for dværgsvinet.

Flere end 100 dyr sat fri

Efter man i en årrække havde fulgt svinene, blandt andet et par vilde grise med radiosendere på, begyndte en række dyreorganisationer og de indiske myndigheder i 1996 et avlsprogram for at fremtidssikre det indiske dværgsvin.

Det lykkedes eksperterne at fange seks vilde dværgsvin ved at bruge elefanter til at drive dem ud af de høje græsser, de lever i. De seks svin blev grundlaget for et avlsprogram, der efterhånden satte flere og flere svin fri i beskyttede områder.

Efterhånden er flere end 100 dværgsvin blevet genudsat, og der er nu tre forskellige bestande. Men dværgsvinet er stadig truet, og eksperterne i avlsprogrammet anslår, at der er færre end 300 vilde svin. Derfor fortsætter arbejdet både med at sikre bestanden af dværgsvin og dens levesteder.