28. januar 2019

Vindenergi blæser kulkraft omkuld i Texas

Texas lukker kulkraftværker på stribe og er nu den amerikanske stat, der producerer klart mest vindenergi. Det gavner både den texanske økonomi og miljøet.

Vindmøller i det flade landskab i Texas. Foto: CCBY: Daxis

Vindmøller i det flade landskab i Texas. Foto: CCBY: Daxis

Siden år 2012 har Texas fordoblet sin kapacitet af vindenergi, og statens vindmøller har nu en kapacitet på over 23 gigawatt. Det er ifølge AWEA – American Wind Energy Association – over tre gange så meget som Oklahoma, der har den andenstørste vindkapacitet i USA. Og på 10 år er vindenergi gået fra at dække 5 % til nu at dække 17 % af elforbruget i staten, som ellers er bedst kendt for mere CO2-udledende energiformer som olie og kul.

Med mange flade, ubeboede landskaber og stærke vinde, har Texas ideelle betingelser for vindenergi. Det har de formået at udnytte ved at udbygge elnettet, så strømmen kan transporteres fra afsides områder til byerne, hvor behovet er størst. Og i takt med at teknologien er blevet bedre, er møllerne også blevet mere effektive, så de kan producere mere og billigere strøm.

De lavere priser har ifølge borgmesteren af Georgetown i Texas haft en stor indflydelse på den store vækst i vindenergi: ”Det var først og fremmest en forretningsmæssig beslutning, og hvis du vinder forretningsdiskussionen, så vinder du også miljødiskussionen, siger den republikanske borgmester, Dale Ross, til CBS News.

Vindmøllerne er ikke kun gode for økonomien men giver også konkret afkast på klimabundlinjen. Ifølge en undersøgelse fra Rice Universitet i Houston, vinder vedvarende og miljøvenlig energi frem på bekostning af kulkraft. Alene i 2018 lukkede fire kulkraftværker i Texas, fordi de ikke længere kan konkurrere med vedvarende energiformer.

Den grønne omstilling finder ikke kun sted i Texas. I 2014 havde USA en vindkapacitet på lige under 66 gigawatt, og i 2017 var det tal steget til 89 gigawatt. I samme periode faldt andelen af strøm fra kulkraft fra 39 % til 30 %.