Viden, links og research

Verdens Bedste Nyheder skriver hele tiden nye historier om fremskridt og løsninger verden over, så der er masser af artikler på vores hjemmeside, hvor du kan starte din research. Vi har også samlet en masse links til organisationer, der arbejder med de forskellige Verdensmål. De har masser af viden og ekspertise, som du kan bruge i din artikel.

Vi har håndplukket nogle af vores artikler og samlet dem her i nogle brede kategorier. Du kan selvfølgelig også selv kigge rundt blandt vores mange nyheder, læse hvorfor forældede myter om verdens tilstand ikke længere holder – eller bare søge efter lige det emne, der interesserer dig.

Hvis du er på jagt efter flere artikler, der hører til de enkelte Verdensmål, så bare gå ind på hvert Verdensmåls egen underside, så er der links til artikler og analyser i bunden af siden.

Links til mere viden

Neden under artiklerne her på siden finder du links til en masse danske organisationer, der arbejder for at fremme Verdensmålene både i Danmark og i udviklingslandene. De har masser af information på deres hjemmesider, som du kan bruge til din research, og du kan også kontakte dem, hvis du har spørgsmål til indholdet i din artikel eller skal bruge en ekspert til et interview. Vi anbefaler, at du undersøger organisationerne, hvis du skal bruge mere viden, end du kan finde i vores artikler – de ved rigtig meget!

Spørg en ekspert

Når du researcher til dine artikler, kan du gå på jagt her eller

Links, organisationer og eksperter

Her er der links til nogle af de mange dygtige organisationer i Danmark, der arbejder for at skabe fremskridt og udvikling – og de ved rigtig meget om, hvordan det går fremad inden for de forskellige Verdensmål.

Når du skal researche dit emne, så bare gå til det Verdensmål, du vil skrive om, så er der links til en masse information. Brug organisationernes hjemmesider for at finde materiale til din artikel. Du kan kontakte dem med spørgsmål til din artikel, eller hvis du har brug for at interviewe en ekspert til din historie – det er også sådan, Verdens Bedste Nyheders journalister arbejder.

Mål 1: Afskaf fattigdom

CARE Danmark arbejder med at bekæmpe fattigdom og sult i 10 lande i Asien og Afrika. Læs mere her.

Red Barnet arbejder med udsatte børn og unge over hele verden på mange forskellige måder. Her kan du læse om deres indsats for fattige børn i Danmark

Folkehjælp er en dansk organisation, der støtter fattige og udsatte mennesker. Læs om deres arbejde for fattige i Danmark.

ADRA Danmark er en organisation, der arbejder med at bekæmpe fattigdom i nogle af verdens fattigste lande. Læs om deres arbejde her.

Mål 2: Stop sult

FN’s Fødevareprogram er verdens største organisation, der arbejder for at gøre en ende på sult og hungersnød verden over. Du kan finde rigtig meget information om sult og underernæring på det danske kontors hjemmeside.

Concito arbejder med at skabe en fødevarerevolution i Danmark med fokus på bæredygtighed. Læs om arbejdet her.

CARE Danmark arbejder med at bekæmpe fattigdom og sult i 10 lande i Asien og Afrika. Læs mere her.

Mål 3: Sundhed og trivsel

AIDS-Fondet arbejder med at standse udbredningen af HIV/AIDS i både Danmark og udviklingslandene. Her kan du læse masser af fakta om HIV/AIDS og her om AIDS-Fondets arbejde.

Sex og Samfund arbejder for mødresundhed i flere udviklingslande i Afrika. Læs om deres arbejde her.

Maternity Foundation arbejder med at sikre, at kvinder ikke dør i barselssengen. De har blandt andet udviklet en app, der kan hjælpe fødende kvinder i udviklingslandene med at få en sikker fødsel. Læs videre om arbejdet her.

SOS Børnebyerne arbejder for at sikre sundheden for forældreløse børn i otte lande i Asien og Afrika. Læs mere her.

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Oxfam IBIS arbejder med at sikre, at de mest udsatte og fattige børn, unge og voksne får retten til en god uddannelse opfyldt. Læs om arbejdet her.

Red Barnet arbejder med udsatte børn og unge over hele verden på mange forskellige måder. Her kan du læse om deres indsats mod mobning i Danmark.

Verdens Børn støtter forældreløse børn i Indien, Sri Lanka, Uganda og Bulgarien med at få en uddannelse. Læs mere her.

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

PLANBørnefonden er en stor udviklingsorganisation, der arbejder med at sikre børn og unges rettigheder – og specielt for piger. Du kan læse om deres arbejde her.

Sex og Samfund arbejder for kvinderettigheder og ligestilling i Uganda – og med seksuelle rettigheder og køn i Danmark. Læs mere her.

Red Barnet arbejder med udsatte børn og unge over hele verden. Her kan du læse om deres indsats mod børneægteskaber.

Oxfam IBIS arbejder for at fremme ligestilling gennem deres samarbejdspartnere i en række udviklingslande. Læs om arbejdet her.

Mål 6: Rent vand og sanitet

Ingeniører uden Grænser er en teknisk-humanitær hjælpeorganisation, der arbejder med at give teknisk hjælp til mange områder som fødevaresikkerhed, bæredygtighed og rent drikkevand og sanitet. Læs mere om deres arbejde med drikkevand og sanitet.

International Aid Services Danmark arbejder med nødhjælp og udvikling, men har især en stærk profil med at sikre rent vand og sanitet. Læs om det her.

Mål 7: Bæredygtig energi

Vedvarende Energi arbejder for at sikre, at vores energi bliver bæredygtigt, og for flere mennesker i udviklingslandene får adgang til strøm. Her kan du læse om Vedvarende Energis resultater og her kan du læse om deres arbejde i udviklingslandene (på engelsk).

Ingeniører uden Grænser arbejde med teknisk-humanitær bistand – blandt andet med at skabe bæredygtig energi i udviklingslandene. Læs mere om arbejdet her.

WWF arbejder for en bæredygtig fremtid, hvor mennesket lever i harmoni med naturen. De har blandt andet et særlig fokus på bæredygtig energi, som du kan læse om her.

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Den danske fagforening 3F samarbejder med fagforeninger over hele verden for at støtte dem i deres kamp for ordentlige arbejder- og lønforhold. Læs om deres internationale arbejde her.

Oxfam IBIS arbejder for at sikre en retfærdig fordeling af verdens ressourcer, så den økonomiske vækst også kommer de fattige til gode. Læs om deres arbejde her.

Dansk Industri er Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation. De arbejder blandt andet med at støtte danske virksomheder med at arbejde frem mod Verdensmålene. Læs videre her.

Investeringsfonden for Udviklingslande har sammen med danske pensionskasser skabt Verdensmålsfonden, der skal skabe bæredygtige selskaber i udviklingslandene. Læs mere om Verdensmålsfonden her.

FIC kæmper for muligheder og rettigheder på arbejdsmarkedet for mennesker med få ressourcer, blandt andet med fokus på arbejderes rettigheder. Læs om arbejdet her.

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Den grønne tænketank Concito arbejder for at sikre bæredygtig infrastruktur og transport. Det kan du læse om her.

Dansk Industri er Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation. De arbejder blandt andet med at støtte danske virksomheder med at arbejde frem mod Verdensmålene. Læs om deres arbejde her.

Investeringsfonden for Udviklingslande har sammen med danske pensionskasser skabt Verdensmålsfonden, der skal skabe bæredygtige selskaber i udviklingslandene. Læs mere om Verdensmålsfonden her.

Mål 10: Mindre ulighed

Oxfam IBIS arbejder med skat og naturressourcer for at bekæmpe ulighed. Læs mere om deres arbejde her.

Folkekirkens Nødhjælp arbejder med udvikling på rigtig mange områder, men bekæmper især alle former for ulighed. Det kan du læse om her.

Caritas Danmark arbejder både i Danmark og en række udviklingslande for at bekæmpe fattigdom og ulighed. Læs mere her.

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Kommunernes Landsforening hjælper de danske kommuner med arbejde frem mod Verdensmålene. Meget af det arbejde, der fremmer Verdensmålene, sker i Danmark i de enkelte kommuner, så du kan starte med at læse om Kommunernes Landsforenings arbejde – men tænk også på at kontakte din egen kommune.

Den grønne tænketank Concito arbejder for bæredygtige byer i Danmark. Læs mere om deres arbejde her.

Grønt Flag arbejder med at fremme klima- og miljøtænkning i danske skoler og uddannelsessteder. Læs videre her.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Stop Spild Af Mad er en bevægelse, der arbejder for at sænke danskernes madspild. Læs om deres arbejde her.

Miljøorganisationen Concito arbejder for at fremme bæredygtigt forbrug, især i Danmark. Læs mere her.

Folkekirkens Nødhjælp driver genbrugsbutikker over hele landet. Læs om arbejdet her.

Den danske organisation UFF-Humana samler brugt tøj ind, som bliver genbrugt. Tøjindustrien er en af verdens mest forurenende, så jo mere, der kan genbruges, jo bedre. Læs videre her.

Grønforskel.dk er en redaktion, der sætter fokus på grøn omstilling og engagement hos enkelte borgere. Læs deres artikler her.

Mål 13: Klimaindsats

Vedvarende Energi er en miljøorganisation, der arbejder for at fremme den grønne dagsorden, både i Danmark og i en række udviklingslande. Læs mere om deres resultater her og om deres internationale arbejde her.

Dn grønne tænketank Concito arbejder for at sætte kampen mod klimaet på dagsordenen i Danmark. Læs om arbejdet her.

WWF arbejder for en bæredygtig fremtid, hvor mennesket lever i harmoni med naturen. De har blandt andet et særlig fokus på bæredygtig energi, som du kan læse om her.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at sikre miljø og klima. Læs om deres arbejde for Verdensmålene her.

Mål 14: Livet i havet

WWF arbejder for en bæredygtig fremtid, hvor mennesket lever i harmoni med naturen. De har blandt andet et særlig fokus på hav og fiskeri. Læs om arbejdet for havet her.

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at beskytte havet og de dyr og planter, der lever der. Læs mere her.

Plastic Change arbejder for at rense have og kyster for plastik, der forurener og miljøet og skader havdyr. De har masser af information om plastikforurening, du kan læse mere om her, og du kan læse om deres arbejde her.

Mål 15: Livet på land

Verdens Skove arbejder for at sikre en verden med skovnatur, der er rig på dyr og planter. Verdens Skove har projekter, der bevarer regnskov i fire latinamerikanske lande og kæmper for vild natur i Danmark. Du kan læse om det internationale arbejde her, eller læs om deres arbejde i Danmark her.

WWF arbejder for en bæredygtig fremtid, hvor mennesket lever i harmoni med naturen. De har blandt andet et særlig fokus på bæredygtig skovbrug, både i udviklingslande og i Danmark. Det kan du læse mere om her.

Red Orangutangen arbejder for at sikre orangutangers levevilkår på øen Borneo. Det hjælper både de vilde dyr og klimaet, når naturområder bliver beskyttet eller genoprettet. Læs videre her.

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Mellemfolkeligt Samvirke arbejder med at fremme menneskerettigheder og demokrati både i Danmark og udviklingslandene. Læs om deres arbejde i Danmark her, og læs om deres arbejde i udviklingslandene her.

Amnesty International arbejder med menneskerettigheder, retfærdighed og frihed i hele verden. Læs meget mere her.

Oxfam IBIS arbejder for at sikre demokratisk udvikling i en række fattige lande. Læs videre om deres arbejde her.

International Media Support arbejder for fri og uafhængig journalistik for at forstærke demokrati og skabe dialog. Læs om deres arbejde her (på engelsk).

Kvindernes U-landsudvalg arbejder for at fremme ligestilling og kvinderettigheder i Mali. Her sørger de blandt andet for, at piger og kvinder kan få en fødselsattest og identitetspapirer, der sikrer dem deres rettigheder. Læs om deres arbejde her.

Mål 17: Partnerskaber for handling

FN’s Udviklingsprogram er de Forenede Nationers centrale afdeling for international udvikling. Her er rigtig meget info at finde om hele verdens udvikling. Det kan du læse om her.

Globalt Fokus er en samlende platform for danske foreninger og folkelige organisationer, der er engageret i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter. Læs mere her.

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer. Du kan læse mere her.

CISU er en sammenslutning af mere end 270 folkelige, danske organisationer, der alle er engagerede i udviklingsarbejde. Læs videre her.

...og lidt ekstra steder at researche

Her er links til nogle organisationer, der måler udviklingen i Danmark og resten af verden på en masse områder.

Danmarks Statistik samler information om Danmarks vej mod Verdensmålene. Du kan selvfølgelig også finde en masse andet data om udviklingen i Danmark. Læs videre her.

De Forenede Nationer samler viden om arbejdet med Verdensmålene ligesom Danmarks Statistik – bare på verdensplan. Informationen her er på engelsk. Læs mere her.

Verdensbanken har utrolig meget data om hele verdens udvikling – på alle tænkelige områder og kategorier. Det er på engelsk, og du nok skal holde tungen lige i munden for at finde rundt mellem de mange informationer.

Verdensmåls-atlas

Data for verdens udvikling

Nøgletal for alle verdens lande