19. september 2013

Skoletandpleje til 320.000 børn og unge i Filippinerne

Tandpine er den hyppigste årsag til skolefravær i Filippinerne.

Det fastslog landets sundhedsministerium gennem en national undersøgelse i 2008 – hele 97% af filippinske børn og unge lider nemlig af karies (huller i tænderne). Behovet for viden om hvordan man bevarer en sund mundhygiejne og forebygger tandsygdomme er derfor enormt i Filippinerne, ligesom i størstedelen af andre lav- og mellem indkomstlande verden over. Situationen bliver ikke lettere af, at kun de færreste har adgang til professionel behandling, når tandsmerter opstår.

Men nu har tandsundheden på øen Cebu i Filippinerne fået et godt skub i den rigtige retning. De lokale myndigheder har nemlig besluttet, at udbrede basale hygiejneprogrammer til alle øens skoler. Det betyder, at 320.000 børn og unge nu dagligt skal børste tænder og vaske hænder i skoletiden for at forebygge tandsygdomme og andre hygiejnerelaterede sygdomme.

Denne udvikling er et resultat af et Danida-finansieret projekt, som den danske humanitære organisation, Tandsundhed Uden Grænser, har beskæftiget sig med på Cebu siden 2007 i samarbejde med den filippinske NGO Fit for School. Projektet (Essential Health Care Program) omfattede over 10.000 skolebørn fra de fattigste områder af Cebu. Ved projektstarten var børnenes sundhedstilstand så ringe, at de led af hygiejnerelaterede sygdomme så som diarré, lungebetændelse, tandpine og tandinfektioner. Sygdommene havde negative konsekvenser for børnenes psykiske og fysiske udvikling, idet deres livskvalitet og indlæringsmuligheder blev stærkt indskrænket.

Ormekur og tandbørster

Eleverne på projektskolerne har dagligt børstet tænder og vasket hænder. De er samtidig blevet tilbudt behandling ved akutte tandsmerter og har modtaget en halvårlig ormekur. På alle projektskolerne er der etableret faciliteter til håndvask og tandbørstning. Fortalervirksomhed og kapacitetsopbygning har været en central del af projektet, som både rettede sig mod forældre, lærere, sundhedspersonale samt de lokale myndigheder inden for uddannelse- og sundhedssektoren.

Daglig tandbørstning med fluortandpasta har nedsat antallet af huller i tænderne, og andelen af børn med tandsmerter er gået ned. Ydermere har hyppig håndvask reduceret de infektioner, som skolebørnene førhen døjede med. Samlet set har projektet betydet, at skolebørnene har langt færre sygedage og fraværet fra skole er reduceret betydeligt. Alt dette medfører, at børnenes læring er øget væsentligt og deres udbytte af undervisningen er markant forbedret. Det giver dem bedre muligheder i livet.

De lokale politikere på Cebu har været så imponerede over resultaterne, at de har besluttet at overtage og udbrede sundhedsprojektet. Man har sikret de økonomiske midler til, at dette kan gennemføres og har bedt TUGs lokale samarbejdspartner, Fit For School, om at assistere i udviklingen af projektet, som skal omfatte alle Cebus børn og unge. Tandsundheden i Filippinerne går derfor lysere tider i møde. ”Forebyggelse og ikke blot behandling bliver mere realistisk, når de lokale regeringer bliver gjort opmærksomme på deres ansvar og når lokalbefolkningen kender deres ret til god sundhed” fastslår den lokale projektkoordinator og tandlæge, Dr. Angelica Miñal.

Start ugen med vores nyhedsbrev

Få Verdens Bedste Nyheder leveret direkte i din mailboks hver mandag morgen.