27. februar 2022

400 millioner mennesker slipper for røg i køkkenet

Luftforurening er en af verdens største sundhedskatastrofer, og røg fra madlavning koster millioner af liv hvert år.

Milliarder af mennesker lever i røg fra madlavniongsbål og simple komfurer. Mellem 2010 og 2019 fik 400 millioner mennesker bedre køkkenfaciliter, så de slipper for den dødbringende partikelforurening. Foto: Chalabala, iStock

Milliarder af mennesker lever i røg fra madlavniongsbål og simple komfurer. Mellem 2010 og 2019 fik 400 millioner mennesker bedre køkkenfaciliter, så de slipper for den dødbringende partikelforurening. Foto: Chalabala, iStock

Hjem og køkkener fyldt med tung røg fra madlavningsbål eller komfurer, der bruger stærkt forurenende brændsel som kul, lampeolie, tørrede kokasser eller andet affald fra marken er hverdag for milliarder af mennesker verden over.

Men mellem 2010 og 2019 har 400 millioner mennesker, primært i asiatiske lande, fået bedre køkkenfaciliteter, så de slipper for at leve i røg og partikelforurening. Det viser tal fra Verdenssundhedsorganisationen WHO.

”Energiforbruget i husholdningerne verden over er meget tæt forbundet med folkesundheden,” forklarede Heather Adair-Rohani, der er specialist ved WHO i clean cooking, som køkkener uden partikelforurening kaldes, til en konference om fremgangen sidste år.

Luftforurening er nemlig en af verdens største dræbere. Det øger risikoen for sygdomme som blodpropper, flere hjertesygdomme, KOL, lungekræft og lungebetændelse, og hvert år dør mange flere mennesker på grund af luftforurening end af store sygdomme som malaria og hiv/aids, eller vold, krige og konflikter. På verdensplan barberer luftforurening samlet set flere år af menneskers liv end rygning, alkohol og stoffer, eller forurenet drikkevand og dårlige toiletforhold, der spreder sygdomme. 

Mange forbinder nok primært luftforurening med udstødning fra biler og skorstene fra fabrikker og kraftværker, og den type udendørs forurening er rigtignok den største årsag til dødsfald fra luftforurening. Men indendørs forurening – fra petroleumslamper, madlavningsbål og osende komfurer – koster 3,8 millioner mennesker livet om året, anslår WHO.

Enorm pris for forurening

Selvom 400 millioner mennesker nu slipper for røg i hjemmene, er problemet stadig enormt, og cirka 2,6 milliarder mennesker laver mad på forurenende komfurer eller bål. Det svarer til en tredjedel af verdens befolkning – i 1990 var det mere end halvdelen.

”2,6 milliarder mennesker er stadig meget, meget langt fra det globale mål om, at ingen skal bruge forurenende madlavningsudstyr i 2030”, sagde Heather Adair-Rohani til konferencen om udviklingen.

Det er især fem store lande, der har stået for fremgangen: Brasilien, Kina, Indien, Indonesien og Pakistan. Omvendt går det ikke fremad i de afrikanske lande syd for Sahara.

Det Internationale Energiagentur IEA anslår, at det vil kræve investeringer for 4,5 milliarder dollars om året, hvis alle mennesker i verden skal have adgang til clean cooking. Omvendt koster den verdenssamfundet svimlende summer, at en tredjedel af verdens befolkninger lever med indendørs luftforening – IEA skyder på, at prisen for sundhedsudgifter, miljøødelæggelse og tabt arbejdsfortjeneste løber op i enorme 2.400 milliarder dollars om året.

400 millioner mennesker

har fået bedre køkkenfaciliteter mellem 2010 og 2019, så de slipper for at leve i røg og partikelforurening i hjemmet.

På verdensplan barberer luftforurening samlet set flere år af menneskers liv end rygning, alkohol og stoffer

2,6 milliarder mennesker er stadig meget, meget langt fra det globale mål om, at ingen skal bruge forurenende madlavningsudstyr i 2030

Heather Adair-Rohani, technical officer, WHO