05. september 2013

Bistand giver stærkere lærere

Tanzania. Danmarks Lærerforening har assisteret lærerne i Tanzania i at opbygge en stærk fagforening. Hjælpen gives videre.

Der kan sagtens være 60 elever i en klasse – og fire børn ved en tomandspult – i en skole i Afrika. Derfor er der brug for lærere med overblik og overskud. Foto: Maria Becker Trier, journalist ved Folkeskolen

Der kan sagtens være 60 elever i en klasse – og fire børn ved en tomandspult – i en skole i Afrika. Derfor er der brug for lærere med overblik og overskud. Foto: Maria Becker Trier, journalist ved Folkeskolen

De danskere lærere kan glæde sig over, at kolleger i Tanzania nu kæmper for bedre uddannelse og egne rettigheder gennem en fagforening, der er hjulpet i gang af de danske læreres egen fagforening, Danmarks Lærerforening via foreningens internationale arbejde.

Gennem de seneste 12-15 år har lærerne i Tanzania i samarbejde med danskerne opbygget en solid, økonomisk stabil organisation, der forhandler løn og arbejdsvilkår for de 200.000 betalende medlemmerne så godt, at den danske fagforening nu ikke længere behøver at støtte hverken økonomisk eller organisatorisk.

Tanzania Teachers Union, TTU samarbejder med myndighederne om at højne uddannelsessektoren både lokalt og centralt. Foreningen deltager i lokale forhandlinger, hjælper lærere og skoleledere med at forstå og tolke lovgivning på området, og har opbygget et tillidsmandssystem og udviklet en tillidsmandsuddannelse. Det sikrer, at lærere på hver eneste skole i Tanzania vælger en tillidsrepræsentant, som kan assistere lærerne, hvis der opstår konflikter mellem ledelse og medarbejdere eller problemer med f.eks. lønudbetaling, ferier, forfremmelser, forældre og elever.

Den økonomisk stærke organisation har investeret nogle af sine penge i blandt andet udlejningsejendomme, som giver afkast, der blandt andet bliver til begravelseshjælp eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til medlemmerne. Tanzanias lærerforening er nu ved at etablere egen bank, ”Credit Union”, der skal yde billige lån til medlemmerne.

Tanzanias Teachers Union står i dag så stærkt, at den har overskud til at støtte nye lærerforeninger i nabolandene Burundi og Rwanda.