04. september 2013

Bønder bliver lærere i Uganda

I Uganda har en gruppe bønder taget lærergerningen på deres skuldre

Udvikling handler om at udruste fattige mennesker til at forbedre deres livsforhold og blive uafhængige af støtte. I Uganda har en gruppe bønder taget lærergerningen på deres skuldre, og underviser voksne analfabeter fra deres lokalsamfund.

Der er skolepligt i Uganda, men de statslige skoler er overfyldte og mange familier har ikke råd til at betale for skolebøger og skoleuniformer. Det betyder, at godt halvdelen af Ugandas befolkning stadig er analfabeter. Mange voksne oplever det som noget skamfuldt ikke at kunne læse eller skrive og som et handikap, de er tvunget til at leve med resten af livet.

Caritas har derfor givet en gruppe bønder, som i forvejen kan læse og skrive, lærertræning. De underviser i dag voksne med skrive- og læsevanskeligheder.

Lærergerningen sker på frivillig basis. På den måde bidrager de til uddannelse af Ugandas voksne analfabeter og en styrkelse af civilsamfundet. Det er et udtryk for lokal solidaritet, som er afgørende for udvikling:

”De fattige familier, vi arbejder med i Afrika, bliver i stand til ikke bare at hjælpe sig selv og sine egne. De kan prioritere at hjælpe andre mennesker i deres lokalområde. Så er vi altså tæt på målet med at gøre fattige mennesker i stand til selv at løse deres egne problemer. Det er hele hensigten med civilsamfundsopbygningen,” forklarer Maj Forum, programkoordinator i Caritas.

Læringsmetoderne er praktiske og tager udgangspunkt i bøndernes hverdag. Matematikundervisningen foregår eksempelvis i marken. Her lærer bønderne at beregne areal-størrelse, udregne produktionsomkostninger og veje afgrøder.

Start ugen med vores nyhedsbrev

Få Verdens Bedste Nyheder leveret direkte i din mailboks hver mandag morgen.