08. september 2011

Børn med handicap kommer på banen

Med hjælp fra Dansk Handicap Idræts-forbund bliver der nu oprettet idrætsaktiviteter for Ghanas børn med handicap. Det skal hjælpe børnene ud af social isolation.

Mange steder er det en dobbelt byrde at være handicappet. Ikke bare skal man leve med sit handicap, man skal også leve med omgivelsernes fordomme og uvidenhed. Det betyder, at mange mennesker med handicap ikke får mulighed for at få et arbejde, stifte familie og leve et almindeligt liv. Sådan er det også i Ghana.

”Både børnene med handicap og os forældre er sociale udskud. På grund af omgivelsernes uvidenhed bliver vi ofte uretfærdigt behandlet,” fortæller Daniel Amankwah, der er formand for foreningen af forældre til børn med handicap i Ghanas næststørste by, Kumasi.

Et eksempel er et af foreningens medlemmer, en enlig kvinde, der boede til leje sammen med sit barn med handicap. Efter et stykke tid blev den lille familie smidt på porten af udlejeren, fordi han ikke ville have, at barnet skulle røre ved vandhanen og på den måde ”forurene” drikkevandet i huset.

 

Forældre er desperate

”Der er også eksempler på desperate forældre, der har slået deres børn ihjel, fordi de havde et handicap. Det er den slags ting vi kæmper mod, og derfor stiftede vi foreningen i oktober 2010,” siger Daniel Amankwah, der til daglig arbejder i et revisionsfirma. Foreningen har indtil videre organiseret forældre til 158 børn med handicap.

Gennem flere år har handicaporganisationerne i Ghana organiseret idræt for deres medlemmer, men tilbuddene har stort set kun været rettet mod voksne. Børnene har derimod levet en – på flere måder – skjult tilværelse. For at undgå omgivelsernes fordomme har mange forældre nemlig skjult deres børn med handicap indendørs eller hos familien et andet sted i landet.

Med et én uge langt arrangement i begyndelsen af august i år i Kumasi begyndte sammenslutningen af Ghanas handicaporganisationer i samarbejde med Dansk Handicap Idræts-forbund et opgør med børnenes tragiske situation. Ved arrangementet mødtes instruktører og organisatorer fra hele landet for at lære om, hvordan man tilpasser fysiske aktiviteter til børn med forskellige handicap, og hvordan organisationerne kan blive bedre til at samarbejde om at hjælpe børnene.

Fakta - der virker idræt

Der er flere gode grunde til, at børn med handicap skal opmuntres til at dyrke idræt:

  • Det gavner deres fysiske sundhed
  • Det giver dem mere selvtillid og selvværd
  • Det motiverer dem til at indgå i det sociale liv og gør dem på den måde til ressourcer i stedet for belastninger for samfundet
  • Det kræver en vis organisering at arrangere idræt, og det er både med til at udvikle de enkeltes kompetencer og udvikle demokratiet
  • Når mennesker med handicap viser, at de kan spille fodbold eller dyrke andre former for idræt, opdager omverdenen, at også mennesker med handicap kan indgå i fællesskaber. På den måde fremmes integrationen og aflives fordommene