05. september 2015

Flere børn i skole i Ghana

Flere børn ud af kakaomarkerne og ind i klasseværelserne. Det er resultatet af et dansk samarbejde i Ghana, der skal gøre livet bedre for de familier, der leverer kakao danske virksomheder

Foto: Brian S. Sundstrup, Coop Danmark

Foto: Brian S. Sundstrup, Coop Danmark

Nana Kwaku Nkuah II er høvding i landsbyen Bakonka i hjertet af Ghanas kakaodistrikt. For to år siden talte han med udviklingsorganisationen IBIS om sin bekymring for skolegangen i området. Byens børn fortsatte sjældent deres skolegang efter 3. klasse. Der var ingen 4. klasse i Bakonka og børnene endte derfor som regel med at arbejde i deres forældres kakaobrug.

Der er stadig kun tre klassetrin i Bakonkas skole, men takket være indsatsen fra den lokale børnebeskyttelseskomité, fortsætter de fleste børn nu i 4. klasse, selvom de må gå langt til de nærliggende skoler, fortæller høvdingen nu.
Børnebeskyttelseskomitéen er et af initiativerne under Toms, COOPs og IBIS’ samarbejde om at komme børnearbejde til livs. Der er i alt oprettet 30 komiteer, der arbejder for at beskytte børn og fremme skolegang frem for børnearbejde. Det har foreløbig resulteret i, at 12 procent flere børn i skolealderen kommer i skole.

“Nu arbejder vi sammen med IBIS for at se om vi kan få udvidet vores egen skole til 6. klassetrin,” fortæller Nana Kwaku Nkuah II. Foreløbig ser børnebeskyttelseskomiteens arbejde med de lokale myndigheder ud til, at der kommer skolemad til eleverne, der har stor betydning for antallet af børn i skolen.

Uddannelse til både børn og bønder

46-årige Afia Twimwa fortalte for to år siden IBIS, hvor svært det var at få råd til skolegang til sine 10 børn. Familiens kakaobrug i Bakonka gav et meget lille overskud, når først skoleudgifterne var betalt. Men Afia Twimwa og hendes mand valgte at prioritere børnenes skolegang for at give dem muligheden for en bedre fremtid.

Siden da har Toms, Coop og IBIS støttet arbejdet for at sikre bedre kvalitet i den uddannelse, Afia Twimwas børn får, og samtidig uddannet bønderne med at forbedre deres landbrugsteknik, så de kan få et større udbytte. Alle 5025 kakaobønder, der leverer kakao til Toms, har fået træning. Det har virket.

“Vores udbytte er vokset, siden vi lærte om de nye teknikker,” fortæller Afia Twimwa tilfreds. “Vi har lært, hvordan vi skal beskære, hvornår vi skal luge, og hvordan vi skal håndtere og bruge de godkendte sprøjtemidler.”

Bedre dyrkning sikrer skole

Første skridt mod en god skolegang for kakaobørnene en bedre uddannelse af deres forældre i at så, vedligeholde og dyrke kakaotræerne, så produktiviteten bliver så stor som muligt. Dertil skal de også have nye afgrøder, så deres kakaotræer kan skiftes ud med nye, der giver et højere udbytte. Det skal sikre, at produktion stiger, så familierne ikke er afhængige af børnenes arbejde.

Samtidig skal den skole, børnene kommer i, være i orden og undervisningen relevant. Derfor ud-danner projektet lærere i at inddrage eleverne i undervisningen og at lave materialer, som tager ud-gangspunkt i den hverdag ude på landet, som børnene kender. 135 lærere fra 30 lokalområder er blevet efteruddannet, og næsten 8500 børn får nu gavn af den forbedrede skolegang.

Afia Twimwas børn klarer sig fint i skolen. To af dem er nu flyttet til familiemedlemmer i en større by for at gå i gymnasiet. Samtidig er Afia Twimwa og hendes mand i gang med at udvide deres kakaobrug. Desuden håber de på at kunne starte en lille kiosk, der kan supplere deres indkomst i lavsæsonen.
“Min mand og jeg vil gøre alt, hvad vi kan for at give vores børn en videregående uddannelse. De skal have et godt liv,” understreger Afia Twimwa.

Samarbejde mellem Toms, COOP og IBIS

Filosofien bag kakaoprojektet er, at hele lokalområdet, hvor produktionen foregår, skal løftes, hvis det skal lykkes at komme børnearbejde permanent til livs.

Det nytter ikke meget at bygge skoler, hvis kvaliteten er uddannelsen er elendig, eller hvis familierne er så afhængige af børnenes arbejdskraft, at de ikke vil tillade dem skolegang.

Læs mere om chokoladen

chokolade_225