12. januar 2015

Danskere ligger i top i EU over støtte til udvikling

En ny europæisk undersøgelse viser, at danskerne skiller sig ud, når det kommer til at donere og arbejde frivilligt i ulandsorganisationer. Samtidig er vi de bedst oplyste i EU om bistand til verdens fattige lande.

Karoline Rahbek/Verdens Bedste Nyheder

Karoline Rahbek/Verdens Bedste Nyheder

Mener du, at frivilligt arbejde i organisationer er effektivt til at afhjælpe fattigdom i udviklingslande? Næst efter Cypern er flest danskere enige i, at frivilligt arbejde gør en reel forskel ude i verden (83 procent mod 75 procent i EU. De danske svar i Eurobarometer-undersøgelsen skiller sig også ud, når det kommer til at tage pungen op ad lommen: 55 procent at danskerne svarer, at de donerer penge til udviklingsorganisationer, mens tallet er 29 procent for alle europæere.

Det samme billede tegner sig i supermarkedet. 62 procent af danskerne betaler gerne mere for dagligvarer og andre produkter for at støtte mennesker i udviklingslande. I hele EU støtter 49 procent med indkøbskurven.

Vi ved meget om verden

Danskerne scorer også i højest i EU på viden om hvad udviklingsbistanden går til. Det spørgsmål svarer 82 procent af danskerne nemlig, at de ved noget eller meget om. Til sammenligning er EU’s gennemsnitstal 43 procent.

Vi får primært vores information fra TV, et billede der tegner sig over hele den europæiske union. Danskerne bemærker sig dog også ved, at hver femte desuden bliver klogere på situationen i udviklingslandene gennem kampagner, mod kun ni procent på europæisk plan.

Flere bakker op om udvikling

Generelt er europærerne blevet signifikant mere positive over for udviklingshjælp: Antallet af europæere, der støtter, at udviklingshjælpen skal stige, er vokset med seks procentpoint fra sidste år til 67 procent (71 procent i Danmark), og 85 procent svarer, det er vigtigt at hjælpe mennesker i udviklingslande.

Mens de unge europæere (15-24 år) generelt er mere positivt stillet over for udviklingsspørgsmål end de ældre, er støtten i Danmark mere jævnt fordelt mellem aldersgrupperne.

Undersøgelsen lanceres i forbindelse med, at EU udnævner 2015 til europæisk udviklingsår. EU sætter hvert år fokus på et udvalgt område, men det er første gang, at emnet rækker ud over de europæiske grænser. Formålet er at skabe mere opmærksomhed omkring udviklingsspørgsmål og engagere europærerne i de enkelte lande.

Hvor kommer tallene fra?

Befolkningsundersøgelsen Eurobarometer er lavet af TNS Opinion for Europa-Kommissionen. Resultaterne bygger på 28.050 personlige interviews på europæisk plan, herunder 1.020 i Danmark.

2015 er europæisk udviklingsår

EU har netop udnævnt 2015 til europæisk udviklingsår. Verdens Bedste Nyheder er strategisk kommunikationspartner og kommer derfor til at levere konstruktiv journalistik om fremskridt i udviklingslandene til hele EU.

Læs mere.

Karoline Rahbek

Chefrådgiver og redaktør

Karoline Rahbek er uddannet i kommunikation og dansk på Københavns Universitet. Hun har tidligere bl.a. rejst verden rundt og dækket projekter for WWF Verdensnaturfonden som redaktør og været med til at starte MSC op i Danmark. Hun skriver især om virksomheders rolle i at rykke kloden i en mere bæredygtig retning.

Start ugen med vores nyhedsbrev

Få Verdens Bedste Nyheder leveret direkte i din mailboks hver mandag morgen.