06. september 2013

En løftestand til at komme ud af fattigdom

Etniske minoriteter lærer om deres juridiske rettigheder i det nordlige Vietnam

Flere end 54.000 fattige landsbyboere har nu modtaget juridisk rådgivning via mobile retsklinikker bestående af jurister, der besøger de afsidesliggende områder, og hjælper lokalbefolkningen med deres juridiske problemer.

Derudover er der blevet etableret rådgivningscentre i landområdernes byer, hvor et team af jurister giver vejledning om juridiske spørgsmål og mere specifik støtte i retssager og konflikter.

ADDA har de sidste 5 år implementeret et vellykket retshjælpsprojekt for etniske minoriteter i det nordlige Vietnams bjergegne i tæt samarbejde med Vietnamese Lawyers Association (VLA) – hvorigennem pensionerede og aktive advokater udfører et stort frivilligt arbejde.

VLAs repræsentanter har vist sig som meget effektive til at give minoriteterne adgang til juridisk information ved at projektets medarbejdere og frivillige aktivt besøger landsbyer og støtter befolkningen i deres juridiske problemstillinger.

Projektet, som er økonomisk støttet af Danida, er nu godt i gang med anden fase og vil blive afsluttet i udgangen af 2014. Der er dog et fortsat behov for indsatser på området. Problemer omkring ejerskab og rettigheder til landbrugsjord er blandt andet blevet afdækket gennem de mobile retshjælpsklinikker, her særligt de kontraktmæssige konflikter mellem etniske småbønder og de agro-industrielle firmaer. ADDA og VLA vil i de kommende år søge at behandle dette problem.

Det er tydeligt at se at hjælp-til-selvhjælp gennem retshjælp vedrørende juridiske spørgsmål omkring bl.a. jordrettigheder er en løftestang ud af fattigdommen. Skønt oplysninger der gives på retshjælpsklinikker ikke er formel uddannelse, bidrages der til en general forståelse af rettigheder og der opnås en vigtig uformel uddannelse.

Retsklinikkerne bidrager til at forstå rettigheder og forpligtigelser og deltagerne lærer hvem de kan stille til ansvar.

Start ugen med vores nyhedsbrev

Få Verdens Bedste Nyheder leveret direkte i din mailboks hver mandag morgen.