27. august 2010

Flere børn når at fylde fem

Ikke mindst omfattende vaccinationsprogrammer mod mæslinger sikrer, at børnedødeligheden er stærkt faldende. Også en indsats for at stoppe smitte fra mor til barn har hjulpet.

Børnedødeligheden falder hastigt i hele verden. Det betyder, at færre og færre børn i udviklingslandene dør, inden de fylder fem år.

I 1990 var der 90 dødsfald per 1.000 børn under fem år, mens tallet i 2008 blev bragt ned til 65. Og i 2008 lå den globale børnedødelighed for første gang nogensinde på under ni millioner om året.

Fremgangen skyldes ikke mindst omfattende vaccinationsprogrammer mod mæslinger. På bare 10 år er antallet af børn i Afrika, som dør af mæslinger, faldet med over 90 procent. I perioden 2000-2008 blev 700 millioner børn vaccineret, så 81 procent af alle børn i ulande fik en vaccination. Det alene forhindrede 7,5 millioner dødsfald.

»Ud over at langt flere børn er blevet vaccineret mod sygdomme, som vi i Danmark tager for givet, at man er beskyttet imod, er der også gjort en stor indsats for at begrænse hiv-smitte fra mor til barn under graviditet og fødsel,« siger læge og programmedarbejder hos Red Barnet Malene Hersløv.

Mål 4 – Gode og dårlige nyheder

Fremskridt

 • Siden 1990 er dødeligheden blandt børn under fem år blevet mere end halveret i blandt andet Bangladesh, Bhutan, Bolivia, Eritrea, Laos og Nepal.
 • I kampen mod mæslinger har især Afrika syd for Sahara gjort store fremskridt. Antallet af mæslingerelaterede dødsfald faldt med 91 procent i perioden 1990-2007. Og mellem 1999 og 2004 opnåede regionen verdenshistoriens største nedbringelse i antallet af mæslingedødsfald.
 • Næsten en tredjedel af verdens mindst udviklede lande har formået at nedbringe deres børnedødelighed med 40 procent eller mere siden 1990.
 • Antallet af børnedødsfald per 1.000 vellykkede fødsler faldt fra 165 til 121 i Afghanistan på bare to år, i perioden 2002-2004. Fremgangen skyldtes blandt andet forbedrede fysiske rammer på sundhedscentre og hospitaler, oplæring af kommunale sundhedsansatte og vaccinationer i stor skala.
 • Mellem 2000 og 2005 Cambodja øgede man amningen fra 13 procent til 60 procent, hvilket styrkede børnene og gjorde dem mindre sårbare over for sygdom.

udfordringer

 • For at opretholde den positive udvikling, der er båret af udbredelsen af mæslingevaccinationer, er det nødvendigt med en vedvarende indsats.
 • 24.000 børn dør stadig hver dag. Det svarer til cirka 1.000 i timen eller cirka 17 i minuttet.
 • Ud af de 67 lande i verden med høj børnedødelighed er kun 10 på rette vej mod at nå Mål 4.
 • Problemet er allerstørst i afrika syd for Sahara, hvor hvert syvende barn dør, inden det fylder fem.
 • Lungebetændelse, diarre, malaria og aids var årsag til 43 procent af al bør-edødelighed i 2008. Sygdommene kan forebygges og behandles med meget lave omkostninger.
 • Der er stadig ulighed i adgangen til mæslingevaccinationer mellem sociale og økonomiske grupper, og mellem by- og landområder.

Start ugen med vores nyhedsbrev

Få Verdens Bedste Nyheder leveret direkte i din mailboks hver mandag morgen.