28. april 2024

Flere filippinere forlader fattigdom

Flere penge i lommerne og statskassen betyder, at fattigdommen falder. Det er netop tilfældet i den sydasiatiske østat Filippinerne.

Foto: Nikada, iStock

Fattigdommen falder i Filippinerne. Flere jobs, et stærkere arbejdsmarked og lavere inflation har nemlig givet gode økonomiske vilkår i det sydasiatiske land.

Det viser en ny analyse fra Verdensbanken. I et såkaldt Macro Poverty Outlook bliver der spået om fremtidens udvikling i økonomi og fattigdom, og her kommer Verdensbanken med en god nyhed: Fattigdommen i Filippinerne ser ud til at falde til et etcifret procenttal i 2026.

Henrik Søborg er lektor emeritus i internationale udviklingsstudier ved Roskilde Universitet og forsker blandt andet i Sydøstasiens politiske og økonomiske udvikling. Han hjælper med at sætte landets udvikling i perspektiv, da Verdens Bedste Nyheder ringer til ham.

”Filippinerne er omgivet af økonomier, som har haft succes og fået mindre og mindre fattigdom,” siger han. ”Der er jo ikke andre regioner af udviklingslande, hvor der har været sådan en økonomisk vækst som i Asien. På den måde er de jo en succeshistorie.”

Flere former for fattigdom

Der findes flere forskellige fattigdomsgrænser. En af dem er den internationale fattigdomsgrænse, som også kaldes for ekstrem fattigdom. Hvis man lever i ekstrem fattigdom, lever man for under 2,15 dollars om dagen. Det første af de 17 Verdensmål, som alle verdens lande blev enige om i 2015, er, at ekstrem fattigdom skal afskaffes helt inden 2030.

Den ekstreme fattigdom er relativ lav i Filippinerne. Tallene fra 2021 viser, at det gælder tre procent af befolkningen. Men der er også andre, højere niveauer for fattigdom, hvor man lever for under 3,65 dollars eller 6,85 dollars om dagen.

Det er den midterste fattigdomsgrænse, altså den, hvor man lever for under 3,65 dollars – hvilket svarer til cirka 25 danske kroner – som Verdensbanken forudser vil falde ned til 9,3 procent i 2026 i Filippinerne, og altså dermed falde ned under de to cifre. Det vil ifølge det lokale finansmedie Business Mirror ovenikøbet være to år før regeringens eget mål.

I dag er fattigdommen i Filippinerne på 13,7 procent. Når målet om at komme under 10 procent bliver nået, vil det ifølge landets egne myndigheder betyde, at 14 millioner filippinere vil blive løftet ud af fattigdom.

Omgivet af tigre

Henrik Søborg peger på, at flere af filippinernes nabolande er såkaldte ”tigerøkonomier,” altså lande med økonomisk vækst, der har taget store spring fremad. Det drejer sig blandt andet om Singapore og Taiwan.

”Det er ikke en region, der i den grad er præget af voldsom fattigdom, tværtimod. Det er en region, der har været kendetegnet ved de asiatiske vækstøkonomier, som har været succesøkonomier på mange måder,” siger han.

Det er ikke kun fattigdommen, der falder i Filippinerne, det gør uligheden også.

Den såkaldte Gini-koefficient måler, hvor meget ulighed der er i et samfund – hvis tallet er tæt på 100, er der høj ulighed, mens tæt på 0 betyder lav ulighed. Det seneste tal fra 2021 viser, at Gini-koefficienten for Filippinerne er på 40,7. Uligheden er altså stadig relativ høj, men den er samtidig faldet. For ved årtusindeskiftet lå den på 47,7.

Faktisk er fattigdommen i verden faldet. Under corona steg antallet verdens fattigdom, men nu er vi tilbage på rette vej og har slået en ny bundrekord.
Videre efter corona: Verdens fattigdom falder igen og slår ny bundrekord

117,3 millioner

mennesker bor i Filippinerne.

De nyeste, reelle tal kommer fra 2021. Tallene, som Verdensbanken viser fra 2022 og 2023 er såkaldte ”nowcasts” og er altså estimerede tal, imens tallene fra 2024 og frem er forventede tal.