08. september 2010

Flere har adgang til vand

FN’s Mål 7 handler om bæredygtig udvikling, og det går godt med at sikre flere rent drikkevand

1,6 milliarder flere mennesker kan nu drikke rent vand. Verden er dermed på rette vej til at indfri målet om at halvere antallet af mennesker, som ikke har adgang til rent drikkevand.

FN’s Mål 7, der går ud på at sikre en bæredygtig udvikling, dækker over en lang række områder som biodiversitet, afskovning, slum og udledning af CO2. Og allerbedst går det altså med drikkevandet.

»Den gode nyhed er, at vi allerede nu i år 2010 har indfriet målene for forbedret adgang til rent drikkevand i store dele af verden, herunder Sydamerika, Nord afrika og det meste af Asien. Fremskridtet skyldes især, at de enkelte lande har investeret kraftigt i forbedret vandforsyning, i mange tilfælde med målrettet støtte fra de rige landes regeringer og ngo’er,« siger klima- og udviklingsekspert hos Care Poul Erik Lauridsen.

De største fremskridt på drikkevandsområdet er sket i Østasien, hvor adgangen til rent drikkevand er forbedret med 30 procent siden 1990, men også i Afrika syd for Sahara har 22 procent flere fået adgang til rent drikkevand i perioden 1990-2008.

Mål 7 – gode og dårlige nyheder

Fremskridt

• Andelen af mennesker, der bor i slumområder, er faldende i de fattige landes storbyer. Hen ved 200 millioner mennesker i slumområder har fået adgang til bedre boliger, rent vand eller sanitet.

• Sydafrika har allerede nået målet om at halvere andelen af mennesker uden adgang til rent drikkevand.

• Fra 1990 til 2006 fik 1,1 milliard mennesker i udviklingslandene adgang til toiletter, latriner og andre forbedrede sanitære forhold.

• Rydningen af skovområdet sker i dag langsommere end tidligere.

• I 2009 underskrev 196 lande Montreal Protokollen og gjorde bemærkelsesværdige fremskridt ved at reducere forbruget af stoffer, der udtynder jordens ozonlag, med 98 procent.

Udfordringer

• De lande, der hurtigt har reduceret den økonomiske fattigdom, gør ikke nødvendigvis i samme omfang fremskridt i forhold til miljømæssig bæredygtighed.

• 1,2 milliarder mennesker har stadig ikke adgang til basale sanitære forhold som toiletter og latriner, hvilket udgør en stor sundhedsrisiko.

• Den globale udledning af CO2 går stadig i den forkerte retning. Det forventes, at vi i 2020 vil udlede 65 procent mere drivhusgas i atmosfæren end i 1990.

• Op mod 17.000 af verdens dyre- og plantearter i verden er truet af udryd delse, især i udviklingslande. Det kan underminere muligheden for at udvikle nye former for medicin i fremtiden.

Start ugen med vores nyhedsbrev

Få Verdens Bedste Nyheder leveret direkte i din mailboks hver mandag morgen.