10. januar 2013

Pressemeddelelse: Fra Håbløs til Håb!

Danskerne støtter stærkt op om Danmarks Indsamlingen, men er forsat pessimistiske overfor, om deres bidrag overhovedet hjælper. Verdens Bedste Nyheder lancerer nu en vinterkampagne, som skal give danskerne håbet tilbage.

Den årlige Danmarks Indsamling står for døren. I 2013 har Danmarks Indsamling temaet ”det nytter”. Det forventes at danskerne i år vil støtte indsamlingen med omkring 100 millioner kroner i alt – og dét viser, at danskerne er meget villige til at hjælpe.

Men samtidig er danskerne paradoksalt nok meget pessimistiske overfor, om deres bidrag overhovedet hjælper i det store billede. Ifølge Epinion tror 72% af danskerne for eksempel, at der kun i mindre grad sker fremskridt i forhold til at løfte folk ud af fattigdom.

En opfattelse som står i direkte modstrid med de fremskridt, som rent faktisk sker i langt de fleste u-lande – også i Afrika. For eksempel går 9 ud af 10 af alle verdens børn nu i skole, børnedødeligheden falder markant og der er nu halvt så mange fattige i verden som i 1990.

Denne modsætning mellem danskernes forestilling om forholdene i u-landende og så de faktiske realiteter, vidner om en rodfæstet pessimisme, som Verdens Bedste Nyheder mener, at det er nødvendigt at få gjort op med. Derfor lancerer Verdens Bedste Nyheder en vinterkampagne, som skal give danskerne håbet tilbage – så de kan dele det med andre.

Kampagnen ’Fra HÅBLØSHED til HÅB’ vil køre i uge 3 og 4 op til Danmarks Indsamling 2013.

Har du spørgsmål, kan du kontakte projektleder Louise Voller 27 84 81 39

Start ugen med vores nyhedsbrev

Få Verdens Bedste Nyheder leveret direkte i din mailboks hver mandag morgen.