26. juni 2017

Gabon opretter Afrikas største havreservat

Det centralafrikanske land Gabon freder en fjerdedel af sit farvand mod fiskeri. Havområdet er hjemsted for hvaler, havskildpadder og flere truede dyrearter.

CC BY Gerwin Filius

CC BY Gerwin Filius

Hvaler, havskildpadder, koraller og flere truede havdyrsarter ved Gabons kyst går nu en bedre fremtid i møde.

Det centralafrikanske land, som har en 885 kilometer lang kyststrækning ud mod Atlanterhavet, har besluttet at forbinde 20 eksisterende havparker til ét sammenhængende beskyttet havområde.

Det nye havreservat, som bliver Afrikas største, kommer til at dække mere end 53.000 kvadratkilometer og beskytte 26 procent af Gabons samlede havområde mod overfiskeri og ødelæggende fiskerimetoder. Området er hjemsted for talrige arter, herunder 20 hvalarter og de største bestande af læderskildpadder og ridleyskildpadder i verden.

“Havbeskyttelse hjælper ikke alene til at genoprette pressede fiskebestande, men det tager også presset fra hele økosystemer og gør dem mere modstandsdygtige overfor klimatiske svingninger, så de klimamæssigt dårlige år i mindre grad sætter negative spor på den lange bane,” forklarer Henrik Gislason, som er professor ved Institut for Akvatiske Ressourcer ved DTU Aqua.

Ifølge et forskningsprojekt fra University of York i Storbritannien, er mere robuste økosystemer bedre til at tilpasse sig virkningerne af klimaforandringerne, fordi mere intakte økosystemer er sundere og bedre rustede til at tilpasse sig forsuring af havene, intense storme, højere vandstande, mindre ilt og ændringer i arternes spredning, forklarer Callum Roberts, som er professor i marinbiologi ved University of York, til mediet National Geographic.

I forbindelse med oprettelsen af det nye havreservat vil Gabons regering skabe særlige zoner, hvor lokal kystfiskeri og kommerciel fiskeri bliver tilladt indenfor en ny plan for bæredygtig fiskerifovaltning.

Verdens lande satte i 2011 mål om at beskytte 10 procent af klodens nationale farvande inden år 2020, et mål som nu er nået, tre år før tid, ifølge FN´s miljøorganisation UNEP.

I juni måned samledes verdens ledere til en FN-ledet havkonference for at skabe fornyet momentum i kampen for at beskytte verdens have. Her underskrev alle 193 medlemslande en fælles erklæring, som kalder på hurtig handling og landene afleverede flere end 1300 frivillige lovninger om konkrete initiativer mod forurening og overfiskeri.