08. september 2011

Kvinder engagerer sig i økologi

Lokale landboorganisationer i Senegal og Gambia har succes med at hjælpe bønder til økologisk produktion.

Udbyttet er godt, selvom kvindernes arealer til at dyrke på ikke er så store. Foto: Kristina Grosmann Due

Udbyttet er godt, selvom kvindernes arealer til at dyrke på ikke er så store. Foto: Kristina Grosmann Due

I Afrika hører haveaktiviteter ofte til kvindernes domæne. Havebrug kræver ikke nødvendigvis meget store arealer og samtidig kan produktion af grøntsager og frugt med relativ enkel teknologi skabe gode indtægter. Derudover har grøn fødevareproduktion store potentialer i en kontekst, hvor mange mennesker ikke har råd til at spise kød og fisk.

I tropisk klima med voldsom sol og regn er jorden endnu mere udsat for udpining og erosion end den er på vore breddegrader. Derfor er det så vigtigt at bruge de økologiske dyrkningsmetoder, som er kendetegnet ved at kombinere den økonomiske interesser med en udnyttelse, der er alsidig og tager højde for, at ressourcen ikke blot skal bruges, men også vedligeholdes.

I Senegal og Gambia har lokale landboorganisationer vilje til og kan opnå succes med at udvikle bæredygtig og økologisk grønsagsproduktion. Siden 2010 har ca. 1.000 kvinder således givet sig i kast med grøntsagsproduktion efter økologiske principper og oplever nu succes med både produktion og afsætning.