11. december 2014

Landsbyer i Tanzania overvinder kolera

Mange små byer langs den enorme sø Tanganyika er begyndt at koge drikkevandet, lave latriner og bruge nyoprettede sundhedsklinikker. Indsatsen har nu udryddet kolera på søens Tanzania-side.

Der er sket en stor udvikling i sundhed og hygiejne ved verdens længste sø, Tanganyika, der ligger mellem fire afrikanske lande. Men for kun få år siden var situationen en helt anden langs søens bredder:

“Folk brugte ikke toiletter. De besørgede i søen eller hvor som helst i skoven. Og inden de spiste, vaskede familien hænder i samme skål. Vandet blev mere og mere beskidt. Derfor spredte sygdomme sig hurtigt”.

Så præcist analyserer Respice Mbalu fra landsbyen Kipili i Tanzania årsagen til, at hvert femte levendefødte barn omkring Tanganyikasøen for syv år siden aldrig nåede at opleve deres fem års fødselsdag. Mbalu leder et sundhedsprojekt, der er oprettet af Brødremenighedens Danske Mission med støtte fra Danida.

Efter en massiv indsats med oplysning om hygiejne, vaccination, brøndboring, klinikopbygning og træning af sundhedskomiteer i 34 landsbyer, er kolera praktisk talt udryddet langs Tanganyikasøens Tanzaniabred.

 

“I dag er der ingen i landsbyerne, der bruger samme vand til at vaske hænder i før måltiderne. Og ingen, der besørger i skoven. Tre fjerdedele af befolkningen har permanente toiletter og resten har lavet midlertidige toiletter,” fortæller Respice Mbalu.

Udviklingen breder sig

Nu fortsætter projektet i 12 landsbyer på den anden side af søen i Den Demokratiske Republik Congo.

Han tager os med i en speedbåd langs søen for at vi kan møde befolkningen og se nyoprettede brønde, toiletter og – ikke mindst – sundhedskomiteer bestående af borgmester, skoleinspektør, partiformand, præst, imam, naturhelbreder og uddannede sygeplejersker.

“Det er første gang befolkningen har set en brønd med vandpumpe,” fortæller Naseen Kamsatu, der er regeringens sundhedskonsulent i regionen. Før blev søvandet både brugt til madlavning, opvask, tøjvask, badning og toiletbesøg.

I dag har sundhedskomiteernes hygiejneundervisning båret frugt.

“Befolkningen får rent drikkevand, og bliver de syge, får de hurtigt hjælp på klinikken. Og vores børn får undervisning i hygiejne i skolen. Sundhedsprojektet gavner ikke blot vores landsby, men også nabolandsbyerne,” fortæller borgmester Aron Silanga fra landsbyen Ninde.

Svend Løbner er freelance-journalist og besøgte seks landsbyer langs Tanganyikasøen for Brødremenighedens Danske Mission.