04. september 2014

Lokale myndigheder viderefører NGO-projekt

Alternative undervisningsmetoder, som ngo’er har udviklet, har været så stor succes blandt indianske skolebørn, at metoderne nu bliver en formel del af Perus uddannelsessystem. Det dræber myten om, at ulandshjælp er kortsigtet.

Foto: Leonidas Zevallos Echevarria, Pachatusan

Foto: Leonidas Zevallos Echevarria, Pachatusan

Selvom det er 21 år siden, at skolebørns ret til tosproget interkulturel undervisning blev skrevet ind i Perus grundlov, bliver børn mange steder i landet kun undervist på spansk. Og selvom Peru fik sin uafhængighed i 1821 efter flere hundrede år under den spanske krone, er undervisningen i skolerne fortsat baseret på spansk kultur. Den spanske dominans er årsag til, at mange indianske børn holder op med at gå i skole allerede i grundskolen.

For den 11-årige Yonatan Rodriguez og alle hans klassekammerater er skolelivet imidlertid anderledes. Han går i en skole, hvor undervisningen sker på hans modersmål quechua, og hvor han gennem praktiske øvelser i skolens køkkenhave får viden, som han kan bruge i sin families mikrolandbrug.

»Jeg har nu lært mine søskende, hvordan man passer planterne, og bedt mine forældre købe marsvin, som vi kan avle og sælge,« fortæller Yonatan Rodriguez og henviser til, at marsvin er meget brugt i Andesbjergenes køkken.

Det er den danske ngo AXIS og den peruvianske organisation Pachatusan, der har udviklet den alternative undervisningsmodel, som bygger på de oprindelige folks kultur og sprog, og som fungerer på 50 skoler.

Ifølge Pachatusan har modellen skabt et fald i antallet af indianske børn, der dropper ud af skolen, og den har skabt en holdningsændring i lokalsamfundene, som med fornyet styrke dyrker deres højlandskultur og traditioner.  Desuden har de positive resultater på skolerne skabt så stort et ønske fra de oprindelige folk i Peru, at modellen nu formelt bliver en del af Perus uddannelsessystem.

Selvom den danske bistand ophører i 2016, vil modellen derfor leve videre gennem et samarbejde mellem Pachatusan og kommunale og regionale uddannelsesmyndigheder.

 

Artiklen blev bragt i MetroXpress den 4. september 2014.