20. februar 2014

Markant flere overlever mæslinger

Siden år 2000 er 13,8 millioner dødsfald på grund af mæslinger undgået. Det viser nye tal fra WHO. Dermed har kampen mod mæslinger nået historisk gode resultater. Men flere regioner kæmper fortsat mod sygdommen.

UNICEF Ethiopia/2010/Getachew

UNICEF Ethiopia/2010/Getachew UNICEF Ethiopia/2010/Getachew

Et lille stik kan eliminere risiko for, at et barn får mæslinger som i verdens fattigste lande kan være en dødelig sygdom.  Mæslinger er ekstremt smitsomt, og det er netop en global indsats for vaccinering og immunisering, der har gjort, at kampen mod mæslinger er ved at være vundet. Siden år 2000 er antallet af dødsfald som følge af mæslinger faldet med 78 procent fra 562.000 i 2000 til 122.000 i 2012, anslår WHO. WHO anslår at den målrettede indsats for at bekæmpe sygdommen har forhindret 13,8 millioner dødsfald i perioden.

På vej mod udryddelse

Mæslinger har i årevis været blandt de mest udbredte årsager til børnedødelighed på verdensplan. Omkring 1980, før det blev udbredt at vaccinere imod den smitsomme sygdom, døde op mod 2,6 millioner mennesker hvert år af mæslinger. At det tal i dag er faldet markant skyldes en global indsats for vaccinering og immunisering. Alene siden år 2000 er 1 milliard børn blevet vaccineret mod mæslinger med hjælp fra det globale partnerskab The Measles and Rubella Initiative, der er indgået mellem blandt andre amerikansk Røde Kors, WHO og UNICEF. Trods de gode resultater er sygdommen endnu langt fra udryddet. Mæslinger er fortsat en udbredt sygdom i mange lande, med Congo, Indien, Indonesien og Ukraine som de lande med flest registrerede tilfælde af mæslinger. Alene i Congo, hvor situationen er værst, blev der i 2012 rapporteret om 72.029 tilfælde af mæslinger. I andre regioner er der store fremskridt at spore. Nord- og Sydamerika formåede i 2002 at udrydde mæslinger på kontinenterne, og det resultat har de fastholdt siden. For at nå målet på andre kontinenter kræver det ifølge WHO en styrket indsats for rutinemæssig immunisering, vaccinationskampagner og øget investering i sundhed. Vaccination imod mæslinger er et vigtigt skridt mod at nå 2015-målet om at mindske dødeligheden blandt børn under 5 år med to tredjedele inden 2015.

 

læs mere

WHO Weekly Epidemiology Report