20. marts 2017

Middelklassen vinder frem i verden

Den globale middelklasse vokser hurtigere end forventet og vil om få år tælle et flertal af verdens befolkning, viser en ny analyse.

CC BY drbutoni

CC BY drbutoni

Den globale middelklasse vokser i disse år med hastige skridt og tæller nu 3,2 milliarder mennesker, viser en ny analyse fra den amerikanske tænketank Brookings Institution. Det er 500 millioner flere mennesker end tidligere vækstprognoser har forudsagt.

Middelklassen defineres i analysen, som husstande med indkomster på mellem 10 og 100 amerikanske dollars per person om dagen.

På verdensplan træder 140 millioner mennesker ind i den voksende middelklasse hvert år, og om fem år forventes dette tal at stige til mindst 170 millioner om året.

Med den nuværende udvikling vil flertallet af verdens befolkning derfor om to til tre år befinde sig i middelklassen eller derover.

Selvom en voksende middelklasse, med den nuværende teknologi, giver et større miljø- og klimamæssigt aftryk på verden, fordi mennesker i middelklassen ganske enkelt forbruger mere, er der, ifølge analysen, også en række fordele, der trækker i den anden retning.

“Væksten i middelklassen er tæt forbundet med urbanisering, og vi ved, at det i store træk er mere energieffektivt, når mennesker boer i byer fremfor spredt rundt på landet.
Derudover vil en voksende middelklasse på sigt hjælpe til at stabilisere klodens befolkning ved cirka 9 milliarder mennesker, fordi middelklassefamilier får færre børn, og det betyder ikke mindst, at en meget større andel af klodens befolkning kan forvente et bedre, længere og sundere liv, og det kan deres børn dermed også,” forklarer den verdensanerkendte økonom Homi Kharas, som er hovedforfatter til analysen og tidligere rådgiver for FN´s netop afgåede generalsekretær Ban Ki Moon.

Den overraskende store stigning i middelklassens størrelse afspejler især nye og mere præcise tal fra Asien og Afrika, der viser, at mange husholdninger i en lang række lande er rigere end man hidtil har antaget. Selvom langt størstedelen af væksten er sket i Asien, er middelklassen også vokset mere end forventet i Afrika, Latinamerika og Mellemøsten, forklarer Homi Kharas.

I et historisk perspektiv, er væksten i middeklassen accelereret kraftigt de senere år. I 1985 nåede middelklassen for første gang en milliard mennesker. 21 år senere, i 2006, blev dette tal fordoblet til to milliarder mennesker, og ni år senere, i 2015, talte middelklassen  3 milliarder mennesker. En stor del af den stejle vækstkurve skyldes den ekstraordinære udvikling i Kina, og Asien forventes fortsat at blive drivkraften for væksten i den globale middelklasse mange år fremover.

Af den næste milliard mennesker, som forventes at træde ind i middelklassen, vil hele 88 procent komme fra Asien: 380 millioner fra Indien, 350 millioner fra Kina og 210 millioner fra øvrige asiatiske lande.

Ifølge analysens prognoser, forventes middelklassen at tælle fire milliarder om fem år, i  2022, og fem milliarder i 2028.