09. september 2021

Millioner af vietnamesere er sluppet ud af slummen

Selvom befolkningen i Vietnams byer er eksplo­deret de seneste 30 år, får flere og flere bedre boliger.

Cykeltaxaer i byen Hoi An, Vietnam. Foto: CCBY Pablo Gonzalez

Cykeltaxaer i byen Hoi An, Vietnam. Foto: CCBY Pablo Gonzalez

På en enkelt generation er mil­lioner af mennesker i Vietnam sluppet for et liv i slum. I 1990 boede flere end otte millioner personer i de vietnamesiske byer i slumkvarterer, men i 2018, hvor de seneste FN-data er fra, var antallet af slumboere faldet til omkring 4,6 millioner.

Og selvom slummen i Vietnam dermed næsten er halveret, skyldes det ikke, at færre har fået smag for at flytte ind til de store byer. Tværtimod er det store fald sket samtidig med, at bybe­folkningen i landet næsten er tredoblet.

99,4 procent

af befolknin­gen i Vietnam har nu adgang til strøm.

Mens bybefolkningen i Vietnam er næsten tredoblet, er antallet af folk i slummen næsten halveret. Foto: Matthew Nolan on Unsplash.

Slum kan se ud på mange måder: Lave blikskure, overfyldte lejlighedskomplek­ser, usle boliger stablet som klodser på hinanden. Men uanset, hvordan slum­men ser ud, handler det altid om mangel. Mangel på plads, affaldshåndtering, rent vand, ordentlige toiletforhold, strøm og ejendomsretten til eget hjem.

I Vietnam er der stadig udfordringer med at sikre rent vand og sanitet til alle, selvom der har været store fremskridt de sidste årtier. Samtidig er andelen af viet­namesere, der lever i ekstrem fattigdom, styrtdykket, og 99,4 procent af befolknin­gen har nu adgang til strøm.

En række andre lande er også gået samme vej. Blandt andet Brasilien, Cuba, Sri Lanka, Thailand og Tunesien har investeret i bedre boliger, og det er i flere tilfælde lykkedes at mindske slummen, selvom problemerne langt fra er løst.