10. september 2018

Mindre rydning af regnskov i Indonesien

Det er delvist lykkedes for Indonesien at bremse op for ødelæggelsen af landets skove. De særlige tørvemose-regnskove er blandt andet hjemsted for orangutanger og andre truede dyr og planter.

Foto: Red Orangutangen

Foto: Red Orangutangen

Sidste år blev der ryddet 60 procent mindre skov i Indonesien end året forinden. Det viser nye tal fra University of Maryland. I Indonesiens særlige regnskovsområder, der vokser oven på tørvemoser, faldt afskovningen endda med 88 procent og nåede ned på det laveste niveau, der nogensinde er målt, ifølge den anerkendte researchorganisation World Resources Institute.

En del af forklaringen er, at det regnede mere i 2017, hvilket dæmpede de mange skovbrande, der hærgede Indonesien i årene forinden. Men organisationen giver også en stor del af æren til Indonesiens regering, der har indført forskellige love og regler for at beskytte skoven og tørvemoserne. Blandt andet har oplysningskampagner og bedre håndhævelse af eksisterende love været med til at mindske afbrænding af skov. Landets regering har også påbudt, at kanalgravning og rydning af skov i tørvemoserne skal stoppe, og alle landets tørveområder skal have genoprettet en passende vandstand.

KAMPEN FOR SKOVEN ER IKKE OVERSTÅET

Orangutangen er et af de mange sjældne dyr, der lever i skoven, der vokser oven på tørvemoserne. Men faldet i afskovning betyder ikke, at de truede menneskeaber nu er reddet.

”De seneste tal skal ses i forhold til mange års enorme tab af skov, så alt i alt er omfanget af den fortsatte afskovning stadig et massivt problem – både for orangutangerne og hele klodens biodiversitet generelt. Al yderligere afskovning bør helt stoppes,” siger Magnus Ankerstrøm fra organisationen Red Orangutangen. Han understreger, at organisationen fortsat vil arbejde for at beskytte de menneskelignende aber og den natur, de lever i.

Blandt andet arbejder Red Orangutangen på projekter sammen med lokalbefolkningen og oprindelige folk for at sikre rettigheder til land og bedre beskyttelse af skoven.