02. september 2013

Nissen flytter med til Vietnam

Handicappede kvinder laver danske nisser i Vietnam.

Foto: Håndværksrådet

Foto: Håndværksrådet

Da Mette Markes Jepsen i marts 2004 overtog Danmarks ældste nissefirma, Anne Beate Design, der blev etableret i 1963, var der ikke umiddelbart noget, der tydede på, at virksomheden skulle indgå et samarbejde omkring produktion af nisser i Vietnam. Ikke desto mindre blev det tilfældet kun et år senere  med støtte fra Danidas B2B program.

Hurtigt efter sin overtagelse af virksomheden måtte Mette Jepsen nemlig konstatere, at det ikke længere var muligt at få produceret de meget efterspurgte nisser i Danmark. Efter lang tids søgen efter nye og egnede underleverandører i udlandet, kontaktede Mette derfor Håndværksrådets internationale afdeling i december 2004. I januar 2005 steg Mette om bord på et fly med kurs mod Sydøstasien for at deltage i en delegationsrejse til Vietnam. Det første skridt mod etableringen af endnu et dansk-vietnamesisk virksomhedssamarbejde var taget.

På rejsen etablerede Mette kontakt til flere interessante lokale virksomheder. Særligt to virksomheder skilte sig ud. Den ene af dem er en mindre workshop i Hanoi, der foruden at udføre håndarbejde af høj kvalitet og med en særlig høj pertentlighed, har en social profil, og beskæftiger kvinder med handicap såsom døvstumhed, hofteskader og lignende.

Workshoppen er ejet af en ældre kvinde, der var den første kvindelige designer i Vietnam, der modtog det gyldne fingerbøl. Allerede fra workshoppens etablering, har hun været fast besluttet på at beskæftige handicappede kvinder i hendes virksomhed.

I marts 2005 rejste Mette tilbage til Vietnam med henblik på at sikre en hurtig igangsættelse af samarbejdsprojektet. Hidtil havde produktion og salg af etniske dukker udgjort størstedelen af workshoppens beskedne omsætning. Efter etableringen af samarbejdet med Anne Beate Design, har workshoppen dog oplevet såvel en meget kraftig stigning i omsætningen som godt og vel en fordobling af antallet af ansatte.

I dag beskæftiger virksomheden 17 ansatte, hvoraf 13 er handicappede, og Anne Beate prøver fortsat at overtale ejeren af workshoppen til at udvide medarbejderstaben. Der har siden samarbejdets start været nogen udskiftning i medarbejderstaben, men godt halvdelen er tilbage. Kvinderne modtager foruden kost og logi, ordentlige arbejdsforhold, og boforhold, også en egentlig løn, der svarer til lønniveauet for en lokal tjener.

Selvom samarbejdet i store træk fungerer upåklageligt, så har det ikke været uden problemer undervejs og er det stadig. Der eksisterer en række kulturelle og sproglige barrierer, der er svære at nedbryde. Derudover er der store logistiske udfordringer, og manglende stabilitet i leverancerne. ”Den eneste grund til, at vi fortsat får produceret i Vietnam, er de flotte og smukke produkter, som de kan producere og levere” forklarer Mette.

Mette rejser til Vietnam et par gange om året for at sætte gang i produktionen af nye varer, og for at oplære de lokale medarbejdere i workshoppen i at lave nisser. Mette oplever generelt, at kvinderne er utrolige lærenemme og lærevillige.

Siden samarbejdets start har Anne Beate Design også oplevet vækst. ”Vi afsætter primært vores produkter herhjemme, men vi eksporterer også til udlandet – især til Japan”, forklarer Mette. Anne Beate Design havde før Mettes overtagelse et godt og fast kundegrundlag, der kun er blevet større siden.

Anne Beate Design producerer i dag godt 160 varenumre, og er gået fra at sælge til 110 butikker i Danmark til i dag at betjene cirka 300 butikker, heriblandt Inspiration, Illums Bolighus og Royal Copenhagen. Indtil sidste år varetog Mette Markes Jepsen selv alle kunstneriske og administrative opgaver, men i 2012 blev arbejdsbyrden for stor og Lilla Ebbesen blev ansat som blæksprutte.

Anne Beate Design vil være repræsenteret i Royal Copenhagens julestue i perioden den 30.november til den 6. december 2013. Her kan man se nisseproduktionen og få mere information om nissernes historie og projektet med den vietnamesiske virksomhed.

Fakta

Danidas B2B program har fokus på overførsel af dansk knowhow, viden og teknologi til virksomheder, civilsamfundorganisationer og lokale myndigheder.
Til gengæld får danske virksomheder adgang til nye markeder og bedre adgang til råmaterialer.

Læs mere om Danidas B2B program:

Danida Business Partnership