18. september 2012

Økologisk landbrug - nu også i Vietnam

Den første økologiske landsforening i Vietnam blev stiftet tidligere på året. Den skal sørge for, at økologi kommer til debat.

Den økologiske tankegang er ved at vinde indpas i Vietnam, og i maj måned i år blev stiftelsen af Vietnams første økologiske landsforening (Vietnam Organic Agriculture Association) endelig en realitet. Medlemmerne af foreningen er økologiske bønder, økologiske bondegrupper, forbrugere, supermarkeder samt landbrugsorganisationer.

Den danske landbrugsorganisation ADDA (Agricultural Development Denmark Asia) og partneren VNFU (Vietnamese Farmer Union) har spillet en afgørende rolle i tilblivelsen af den nye landsforening. Foreningen skal varetage medlemmernes interesser og sørge for, at økologi kommer højere på dagsordenen hos forbrugere og myndigheder.

Nye metoder på marken

Gennem de seneste otte år har ADDA og VNFU samarbejdet om et projekt, som har introduceret økologiske dyrkningsmetoder for småbønder i Hanoi og omkringliggende provinser.

Da projektet startede i 2004, var viden om økologi meget begrænset i Vietnam. Der var en udpræget tendens til et stort forbrug af pesticider samt kemisk gødning i produktionen. Der fandtes heller ikke nationale regler for krav til økologisk produktion, så projektet måtte starte helt fra bunden.

Bønderne har modtaget undervisning i økologisk dyrkning og derefter dannet små kooperativer, hvor igennem de sælger deres produkter til supermarkeder og private forbrugere. Sammen har bønderne og projektet fået udviklet et certificeringssystem, PGS, (Participatory Guarantee System), der fungerer som en indbyrdes aftale mellem producenter, grossister og aftagere om at have tillid til, at varerne er produceret som aftalt efter økologiske standarder. En statskontrolleret instans findes endnu ikke på området, så PGS er det første skridt mod økologisk certificering i Vietnam.

Start ugen med vores nyhedsbrev

Få Verdens Bedste Nyheder leveret direkte i din mailboks hver mandag morgen.