18. september 2017

Pakistan planter en milliard træer

På blot to år har Pakistan plantet en milliard nye træer i kampen mod afskovning og tiltagende tørke.

40 procent af Pakistans skovareal ligger i den nordlige Khyber Pakhtunkhaw-provins. CC BY Lukex Martin

40 procent af Pakistans skovareal ligger i den nordlige Khyber Pakhtunkhaw-provins. CC BY Lukex Martin

En grøn bølge skyller i øjeblikket ind over det nordlige Pakistan, hvor det på blot to år er lykkedes at plante mere end en milliard nye træer i kampen mod tørke og årtiers afskovning.

Pakistans såkaldte “Billion Tree Tsunami” er en del af en ny grøn indsats, der siden 2015 har været med til at genoprette et bjergrigt skovområde på størrelse med halvdelen af Sjælland gennem skovbeskyttelse, forbud mod træfældning og plantning af træer med hjælp fra mere end 13.000 lokale planteskoler.

“Billion Tree Tsunami er en succeshistorie for naturbevarelse og har hjulpet Pakistan til indfri landets målsætning for genskovning. Hver eneste hektar af jord, som bliver genoprettet og genskovet, er med til at hjælpe Pakistan med at bekæmpe fattigdom, sikre adgang til mad og vand, styrke biodiversiteten og ruste landet bedre mod klimaforandringerne,” fortæller Inger Andersen, som er direktør i den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN.

Oprettelsen af nye planteskoler i lokalsamfundene, med købsgarantier fra de lokale myndigheder, har, ifølge en undersøgelse fra naturbeskyttelsesorganisationen WWF Pakistan, været afgørende for projektets succes.

Blandt andet har de lokale myndigheder i den nordlige Khyber Pakhtunkhaw-provins givet kvinder og unge landsbyboere økonomisk støtte til at oprette små planteskoler med en tilhørende garanti om, at de kan sælge deres træer til regeringens genskovningsindsats. De små planteskoler tjener i gennemsnit mellem 600 og 1000 kroner om måneden på ordningen, som dermed også har bidraget til at skabe nye arbejdspladser og større opbakning til projektet i lokalsamfundene.

Pakistans skove har i årtier været udsat for ukontrolleret og ulovlig skovhugst, manglende skovforvaltning og tiltagende tørke. Det har resulteret i, at kun to procent af landet i dag er dækket af skov.