18. november 2019

Rester fra restauranter reetablerer rev

I Australien bliver vigtig undervandsnatur genoprettet ved at give muslingeskaller fra restauranter tilbage til havet, i stedet for at smide dem på lossepladsen.

Fisk og andre havdyr trives allerede på de nye menneskeskabte rev. Foto: (C) Nature Conservancy (Fair Dealing)

Fisk og andre havdyr trives allerede på de nye menneskeskabte rev. Foto: (C) Nature Conservancy (Fair Dealing)

De fleste har hørt om det enorme koralrev Great Barrier Reef, der ligger ved Australiens nordøstkyst. Men de færreste har hørt om det endnu længere rev af muslinge- og østersbanker, der engang lå langs Australiens sydkyst.

I dag er 90 procent af revene blevet ødelagt af en kombination af forurening og skadelige fiskemetoder, hvor man skraber muslingerne op og efterlader en tom havbund. Det er ikke kun et problem for dem, der godt kan lide østers, men også for fiskeriet, fordi selvom muslingebankerne ikke er lige så farverige som koralrev, var de naturlige rev var hjemsted og ynglested for en masse fiskearter.

En hektar østersrev giver følgende fordele pr. år:

  • Filtrerer og renser 2,7 milliarder liter havvand
  • Fjerner 142 kilo kvælstof og 22 kilo fosfat
  • Producerer 375 kilo spisefisk
  • Giver hjemsted for over 100 arter af fisk og andre havdyr
  • Genbruger 100 kubikmeter østersskaller, der ellers ville ende som affald.

Kilde: Nature Conservancy Australia

Samtidig filtrerede og rensede de mange muslinger og østers også havvandet, fordi de virker som små naturlige rensningsanlæg. En enkelt voksen østers kan hver dag rense lige så meget havvand, som der kan være i et badekar. Og da der dengang var utallige milliarder af østers på havbunden, var det ikke bare en dråbe i havet, der bliver renset.

Men der er nu håb for, at nogle af de vigtige rev kan blive genskabt. Et projekt har oprettet 10 forsøgssteder langs kysten i fire australske delstater, hvor de bogstaveligt talt bygger nye rev op fra bunden.

I praksis foregår det ved, at man først lægger et lag af kalksten på havbunden, som man så dækker med et lag af tomme skaller fra muslinger og østers. Skallerne kommer fra en række restauranter, der har sagt ja til at gemme skallerne, når kunderne har spist skaldyr. Når stenbunden er dækket af muslingeskaller, er sidste trin at udsætte millioner af små muslinger og østers, som bliver opformeret i store tanke på land. Man har brug for de tomme skaller, fordi små muslinger gerne sætter sig fast på andre muslinger.

Metoden har virket. Ifølge australske ABCnews er de første ti forsøgsrev er blevet oaser for mange flere former for liv end bare skaldyrene. Blandt andet krabber, søstjerner, blæksprutter og fiskearten snapper trives på de nye rev.

Spørgsmålet er bare, om resultaterne kan videreføres. De første ti rev har kostet millioner af dollars at oprette, og ifølge Nature Conservancy vil det koste yderligere 100 millioner dollars at gennemføre organisationens plan om at genoprette en hel serie på 60 yderligere muslingerev langs Australiens kyst. Det er umiddelbart mange penge, men naturorganisationen er i gang med at prøve at overbevise de australske myndigheder om, at projektet fortjener offentlig støtte. Et af argumenterne er, at både lystfiskere og professionelle fiskere vil få langt flere fisk på krogen og i nettet, hvis planen bliver gennemført.