12. juni 2022

Slut med gas og olie i Canadas største delstat

En af de største provinser i verden forbyder al olie- og gasudvinding i en banebrydende beslutning for den globale klimaindsats. 32.000 kvadratkilometer energifelter skal lukkes ned.

Grafik: Lauge Eilsøe-Madsen

Grafik: Lauge Eilsøe-Madsen

I en provins, der er tre gange så stor som Frankrig, skal det være slut med olie- og gasudvindinger. I løbet af de næste tre år skal alle boringer lukkes ned i Canadas største provins, Quebec. Det blev afgjort af Quebecs nationale forsamling i april, og det er dermed første gang i verdenshistorien, at en region af den kaliber forbyder jagten på olie og gas.

Den historiske beslutning kommer efter et stort pres fra klimaorganisationer og aktivister, som i en årrække gennem kampagner og demonstrationer har forsøgt at presse politikerne ud i klimavenlige tiltag.

“Det er virkelig deres fortjeneste. Det viser, at vi, med et fælles mål, kan skabe store forandringer,” siger Caroline Brouilette, national policy manager i Climate Action Network Canada, som er en koalition af mere end 140 canadiske organisationer, der kæmper for at fremtvinge politiske tiltag til gavn for vores klima.

“Det viser, at vi som nation er seriøse i vores omstilling fra olie og gas til vedvarende energi, og det kan forhåbentlig være med til at inspirere andre lande til at træffe samme valg,” siger hun og kalder forbuddet for en banebrydende beslutning.

Flere stater skal følge trop

Med den nye lov skal der i alt lukkes ned for 62 steder, hvor der bliver boret efter olie og gas i Quebec. De fylder tilsammen 32.000 kvadratkilometer – et område, som er mere end fire gange så stort som Sjælland. I 2019 udledte Quebecs olie- og gassektor 2,2 millioner tons CO2-ævivalenter alene i arbejdet med at udvinde, raffinere og distribuere de fossile brændstoffer. Men selvom alle besparelser af CO2 er en god ting, er der stadig lang vej, hvis vi gerne vil nå i mål med Paris-aftalen.

For der er tusindvis af store boringssteder rundt omkring i verden, og selvom flere lande har sat sig for mål at lukke ned for olie- og gasjagten, er de fleste mål sat i en fjern fremtid. Eksempelvis lovede Danmark i 2020 at stoppe med at hente olie og gas i Nordsøen. Det er rigtig godt for klimaet – men proppen kommer først i oliebrøndene i år 2050. Ligeledes har Frankrig, Spanien og Irland også lovet at skille sig af med produktionen af brændstofferne i henholdsvis 2040, 2042 og 2050.

Quebecs beslutning om at lukke ned for provinsens olie- og gasproduktion i løbet af allerede tre år kan ifølge Caroline Brouilette derfor sende et stort signal til resten af verden om, at det godt kan lade sig gøre at skille sig af med de fossile brændstoffer i et hurtigere tempo.

Det internationale klimaagentur IEA og FNs miljøprogram har heller ikke lagt skjul på, at det kræver en markant hurtigere nedtrapning af fossile brændsler for at nå i mål med Paris-aftalen.

Men selvom Quebec vel og mærke har en relativ lille udvinding af olie og gas sammenlignet med andre lande, har nedlukningen stadig økonomiske konsekvenser for provinsen. Udover en kompensation til olie- og gasvirksomhederne på 100 millioner canadiske dollars, så anslår virksomhederne, at der potentielt ligger olie og gas for flere milliarder under jorden i provinsen.

Men med en stadig stigende global opvarmning og med en samlet verdensomspændende forpligtelse til inden 2050 at overgå til grøn energi, så baner Quebec ifølge Caroline Brouilette vejen for resten af verden.

“Quebec sender et stort signal til resten af verden om at følge trop. Vi ved, hvad vi skal gøre for at mindske CO2-udledningen, så selvom der er økonomiske konsekvenser på den korte bane, så er der flere fordele og muligheder på den lange bane,” understreger hun.

32.000 kvadratkilometer

energifelter skal lukkes ned i Quebec. Det svarer til et område, som er mere end fire gange så stort som Sjælland.

Quebec sender et stort signal til resten af verden om at følge trop. Vi ved, hvad vi skal gøre for at mindske CO2-udledningen, så selvom der er økonomiske konsekvenser på den korte bane, så er der flere fordele og muligheder på den lange bane.

Caroline Brouilette, national policy manager i Climate Action Network Canada

Beyond Oil & Gas

Quebecs forbud mod olie- og gasudvindinger er også et resultat af provinsens deltagelse i Beyond Oil & Gas-alliancen (BOGA).

Den internationale BOGA-alliance er en sammenslutning af regeringer, stater og organisationer, som sammen gør en indsats for at nedtrappe udvindinger af fossile brændstoffer.

Alliancen er ført an af Danmark og Costa Rica.