12. december 2016

Afrikanske lande siger nej til Europas beskidte olie

I mange år har europæiske oliehandlere solgt deres mest beskidte dieselolie til lande i det vestlige Afrika, hvor reglerne var lempeligere end i Europa. Men det er slut nu – fem vestafrikanske lande siger stop.

Benzintank i Bouho, Ghana. Foto: CCBY jbdodane

Benzintank i Bouho, Ghana. Foto: CCBY jbdodane

Europæiske lande har grænser for, hvor meget svovl dieselolie må indeholde. Derfor har europæiske oliefirmaer eksporteret den olie, de ikke kunne sælge i Europa, til blandt andet lande i det vestlige Afrika. Her kunne de europæiske firmaer sælge olie med op til 300 gange mere svovl end grænseværdien i EU.

Nej tak til svovl

Men fem vestafrikanske lande – Nigeria, Benin, Togo, Ghana og Elfenbenskysten – er nu gået sammen om at forbyde den beskidte olie. Det sker for at begrænse luftforureningen fra det svovlholdige brændstof. På verdensplan dør millioner af mennesker hvert år af følgevirkningerne fra luftforurening, men renere olie og bedre teknologi i bilerne kan nedbringe forureningen med 90 procent.

“Vestafrika sender et stærkt budskab om, at de ikke længere accepterer beskidt brændstof fra Europa, og deres beslutning om at sætte skrappere krav til brændstof og køretøjer viser, at de prioriterer deres folkesundhed højere,” siger Erik Solheim, chef for FN’s miljøorganisation UNEP.

Samtidig med at de fem lande har aftalt at forbyde den problematiske olie, er de også blevet enige om at opgradere deres egne olieraffinaderier, så de selv kan producere renere dieselolie fra 2020 og dermed leve op til deres egne højere standarder. Målet er, at indholdet af det sundhedsskadelige svovl skal nedbringes fra 3000 dele pr. million til 50 dele.