13. januar 2016

Tunesiske feminister bryder tabuer om vold

I Tunesien sker en spirende udvikling, hvor kvinderettighedsorganisationer går sammen og støtter voldsramte kvinder i at bryde med både vold og tabuer.

Artem Nezvigin / CCBY

Artem Nezvigin / CCBY

Først blev Miriam voldtaget af tre politimænd i Tunesien. Dernæst blev hun anklaget for at have opført sig upassende, fordi hun befandt sig udenfor sit hjem midt om natten. Politiet mente, at det var hendes egen skyld, at hun blev voldtaget.

Sagen skabte stor furore i 2012 og har siden givet genklang i den tunesiske befolkning. Det har resulteret i, at flere kvinder er opmærksomme på, at vold mod kvinder ikke skal accepteres, og flere kvinder taler åbent om volden, fortæller Meriem Ben Lamine, projektkoordinator for Danner i Tunesien.

”I dag er det ikke så tabubelagt at fortælle, at man er udsat for vold, og det smitter af i samfundet og på statistikkerne,” siger hun.

Vold mod kvinder er en af de mest udbredte krænkelser af FN’s menneskerettigheder på verdensplan. I Tunesien har op mod 47 procent af kvinderne været udsat for vold mindst én gang i deres liv, viser en rapport fra 2010 fra Danners partnerorganisation ONFP, der er et nationalt rådgivningscenter med frivillige jurister og socialarbejdere, som hjælper voldsudsatte kvinder.

“Det var din egen skyld”

Selvom flere kvinder tør tale højt om deres oplevelser, er vold mod kvinder stadig stærkt tabubelagt i Tunesien, fortæller psykolog i ONFP Shérifa Mejri. Det er nyt at tale om vold i Tunesien og være åben om det.

“Det er en udfordring, at det stadig er svært at tale om vold. På vores dør kan vi eksempelvis ikke skrive ‘rådgivning for voldsudsatte’. Vi er nødt til at pakke budskabet mere ind, så der på skiltet står ‘Center for psykologisk støtte’. Der er stadig lang vej, før vi kan tale frit om volden,” siger Shérifa Mejri.

Hun forklarer, at vold mod kvinder ofte bliver bagatelliseret i Tunesien, og at patriarkalske strukturer, hvor mænd dominerer samfundet, gennemsyrer tankegangen hos mange kvinder omkring vold og deres position i samfundet. Hvis en kvinde er udsat for vold, lyder reaktionen ofte, at “det har alle prøvet”, “sådan er livet” eller “du har ansvar overfor dine børn” og “gå nu tilbage til ham”.

“Ofte, hvis du taler med din mor, søster eller veninde om det, spørger de, hvad du gjorde, siden han slog,” siger hun om problemet og fortsætter: “Vold bliver betragtet som normalt i Tunesien. Det er en del af livet, mener mange. Derfor er det altafgørende at oplyse kvinderne om, at de ikke skal acceptere vold. Vi arbejder med at skabe en forståelse for, at det ikke er den voldsudsatte selv, der har gjort noget forkert. Det er manden, der er voldsudøveren,” fastslår Shérifa Mejri.

Problemet er, at kvinder tænker på samme måde som mændene. De tænker, at det er den voldsudsatte kvindes egen fejl, hvis hun bliver voldtaget eller slået, og at hun ikke må gå udenfor alene. Derfor er det vigtigt at oplyse om kvinders rettigheder og om, hvad vold er, mener Shérifa Mejri.

Samarbejde på tværs af organisation

Sammen med kvinder som Meriem Ben Lamine fra Danner og Dorra Mahfoudh, medstifter af AFTURD, kæmper Shérifa Mejri hver dag for at løfte kvinders stemmer, så flere gør op med volden. AFTURD er en af Danners partnerorganisationer og er en organisation med forskning og dataindsamling om vold og ligestilling som hovedfokus – lidt som KVINFO i Danmark.

Efter den folkelige revolution i 2011, som igangsatte Det Arabiske Forår, er AFTURD og ONFP begyndt at samarbejde mere med andre kvindesagsorganisationer som Danner – og med Ministeriet for Kvinder og Familie. Revolutionen har nemlig sikret, at civilsamfundsorgansationerne nu i langt højere grad kan tale åbent om problemer i samfundet og holde staten ansvarlig. Særligt fordi det blev skrevet ind i grundloven, at staten skal gribe ind over for partnervold.

At næsten hver anden kvinde i Tunesien har været udsat for vold er et højt tal, men det kan også være et udtryk for, at kvinder i højere grad tør tale højt om volden, mener både Meriem Ben Lamine og Dorra Mahfoudh.

“På trods af, volden stadig er tabubelagt, er volden mod kvinder i dag et mere synligt problem end tidligere. Og man anerkender, at der er et problem. Mange af vores studier bliver brugt i uddannelser på universitetet, og vi samarbejder meget med andre organisationer for at udveksle viden,” siger Dorra Mahfoudh, som definerer sig selv som feminist.

Glødende feminist

For hende handler feminisme om en forpligtelse til at kæmpe mod ulighed mellem kønnene, så kvinder opnår samme rettigheder og muligheder som mænd. Det gælder også at kæmpe imod stereotyper og uretfærdige traditioner, som kvinder og piger er underlagt.

“Det handler til syvende og sidst om altid at sætte spørgsmålstegn ved magtforhold, mandlig dominans og den vold, som kvinder og piger er underlagt,” siger Dorra Mahfoudh.

Danner i Tunesien

Danner arbejder sammen med tunesiske samarbejdspartnere som ONFP, Office National de la Famille et de la Population og AFTURD, Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement, om at bekæmpe vold i Tunesien. Projektet Domestic Violence in Tunisia er del af Udenrigsministeriets program Det Arabiske Initiativ. Projektet startede i 2012 og har skabt et netværk mellem NGO’er og offentlige institutioner omkring vold mod kvinder og dermed bidraget til at fremme samarbejdet og en tydeligere ansvarsfordeling mellem staten og civilsamfundet.

Danners projekt i Tunesien har således medvirket til at samle både statslige og ikkestatslige organisationer for første gang i en fælles indsats for at dokumentere omfanget af vold mod kvinder. Danners aktiviteter i Tunesien har inkluderet træning i konflikthåndtering, studieture både i Tunesien og i Danmark, faglige arrangementer som workshops og konferencer.