08. september 2011

Uspiselig frugt bliver til biodiesel i Mali

I Mali er fattige bønder begyndt at dyrke deres egen biodiesel udvundet fra en uspiselig frugt. Det giver nye indtægtskilder og mindre skovhugst.

Biobrændsler udvundet på bl.a. majs er udskældt for at tage brødet ud af munden på verdens fattige. I Mali viser et projekt fra VedvarendeEnergi, at biodiesel også kan bruges til at be-kæmpe fattigdom.

”Det handler om afgrøden jathropha, som traditionelt har været brugt som et kroget mark-hegn for at holde kvæg ude, men som op mod 200 bønder i Mali nu dyrker som energiafgrøde i VedvarendeEnergis projekt,” fortæller programkoordinator Kresten Kjær Sørensen.

Jathropha er bæredygtig modsat andre energiafgrøder, bl.a. fordi den kan samplantes med jordnødder og hibiscus, så der går ikke jord fra madproduktionen. Jathropha-frugtens oliehol-dige kød presses, og den færdigproducerede biodiesel kan bruges bl.a. i tærskeværk til at for-arbejde sheanødder eller hirse, som er to vigtige afgrøder for Malis fattige.

”I det længere perspektiv er der ved at blive opbygget små lokale elværker i området, som kan aftage større mængder af jathropha og gøre initiativet bæredygtigt på sigt og samtidig bidra-ge til den lokale udvikling”, oplyser Kresten Kjær Sørensen.

Færre fældede træer

Udvindingen af biodiesel fra jathropha-planten er ét tiltag blandt flere, der skal mindske skov-hugst fra små landsbyer syd for hovedstaden Bamako. Projektet sigter især på at give lands-bybeboere mulighed for at tjene penge på en anden måde end ved at fælde skoven for at skaffe hurtige penge til dagen og vejen.

”Jeg har dyrket jathropha i to år nu, og jeg håber at kunne sælge til det nye elværk, der bygges i en nærliggende landsby” siger bonden Hamadou Coulibaly.

”Jathropha-frugten er uspiselig, men den kan bruges til at skabe lokal selvforsyning til energi. I en tid med stigende energipriser og pres på naturressourcerne er billig og bæredygtig adgang til energi en helt afgørende brik for verdens fattiges evne til at komme ud af fattigdom”, poin-terer Kresten Kjær Sørensen.

Start ugen med vores nyhedsbrev

Få Verdens Bedste Nyheder leveret direkte i din mailboks hver mandag morgen.