2

Jathropha-frugten er uspiselig, men olieholdig, og bruges nu til biodiesel i Mali. Foto: VedvarendeEnergi

Uspiselig frugt bliver til biodiesel i Mali

I Mali er fattige bønder begyndt at dyrke deres egen biodiesel udvundet fra en uspiselig frugt. Det giver nye indtægtskilder og mindre skovhugst.

Del artikel

Andre Kategorier

Regioner: Afrika

Temaer: Produktion, Teknologi

Biobrændsler udvundet på bl.a. majs er udskældt for at tage brødet ud af munden på verdens fattige. I Mali viser et projekt fra VedvarendeEnergi, at biodiesel også kan bruges til at be-kæmpe fattigdom.

”Det handler om afgrøden jathropha, som traditionelt har været brugt som et kroget mark-hegn for at holde kvæg ude, men som op mod 200 bønder i Mali nu dyrker som energiafgrøde i VedvarendeEnergis projekt,” fortæller programkoordinator Kresten Kjær Sørensen.

Jathropha er bæredygtig modsat andre energiafgrøder, bl.a. fordi den kan samplantes med jordnødder og hibiscus, så der går ikke jord fra madproduktionen. Jathropha-frugtens oliehol-dige kød presses, og den færdigproducerede biodiesel kan bruges bl.a. i tærskeværk til at for-arbejde sheanødder eller hirse, som er to vigtige afgrøder for Malis fattige.

”I det længere perspektiv er der ved at blive opbygget små lokale elværker i området, som kan aftage større mængder af jathropha og gøre initiativet bæredygtigt på sigt og samtidig bidra-ge til den lokale udvikling”, oplyser Kresten Kjær Sørensen.

Færre fældede træer

Udvindingen af biodiesel fra jathropha-planten er ét tiltag blandt flere, der skal mindske skov-hugst fra små landsbyer syd for hovedstaden Bamako. Projektet sigter især på at give lands-bybeboere mulighed for at tjene penge på en anden måde end ved at fælde skoven for at skaffe hurtige penge til dagen og vejen.

”Jeg har dyrket jathropha i to år nu, og jeg håber at kunne sælge til det nye elværk, der bygges i en nærliggende landsby” siger bonden Hamadou Coulibaly.

”Jathropha-frugten er uspiselig, men den kan bruges til at skabe lokal selvforsyning til energi. I en tid med stigende energipriser og pres på naturressourcerne er billig og bæredygtig adgang til energi en helt afgørende brik for verdens fattiges evne til at komme ud af fattigdom”, poin-terer Kresten Kjær Sørensen.

Relaterede Nyheder