15. april 2019

Verden handler langt mere med ren teknologi

Global handel med ren teknologi er steget markant, hvilket både fremmer bæredygtig udvikling og økonomisk vækst. Fremgangen skyldes især, at en række udviklingslande selv satser massivt på investeringer i vedvarende energi.

Lokale arbejdere installerer solcelleanlæg på sundhedsklinik i Rwanda. Foto: CCBY USAID

Lokale arbejdere installerer solcelleanlæg på sundhedsklinik i Rwanda. Foto: CCBY USAID

En ny rapport fra FN’s miljøprogram viser, at international handel med ren teknologi er steget med 60 % fra 2006 til 2016, hvor der blev handlet for 1.400 milliarder dollars. Den positive udvikling er blandt andet drevet af væksten på det kinesiske marked, men en række udviklingslande, især lande som Mexico, Malaysia og Sydafrika, eksporterer også i stigende grad ren teknologi.

Udviklingslandenes øgede fokus på vedvarende energi er blandt andet tydeligt i Mexico, hvor man sidste år indviede Latinamerikas største solcelleanlæg. Anlægget har 2,3 millioner paneler og forsyner 1,3 millioner hjem med elektricitet.

”Det øger i høj grad chancen for at nå målene i Paris-aftalen, hvis udviklingslandene kan få gang i deres egen udvikling af ren teknologi, og det gavner deres egen vækst og miljøkvalitet,” siger Peter Birch Sørensen, økonomiprofessor med speciale i klimapolitik ved Københavns Universitet.

Rapporten fra FN’s miljøprogram viser også, at der er et enormt uudnyttet potentiale i klimainvesteringer i en lang række udviklingslande. Ifølge Peter Birch Sørensen kræver det bred politisk handling at få udnyttet dette potentiale.

”Det er en forudsætning, at udviklingslandene selv investerer i ren teknologi og er åbne for handel. Men det er i lige så høj grad essentielt, at vestlige lande giver dem mulighed for at eksportere, frem for at opsætte handelsbarrierer, som vi desværre ser tendenser til i øjeblikket”.

Ren teknologi

Rene teknologier betyder tekniske løsninger, der reducerer forurening, ressourceforbrug og miljømæssige risici.  Typiske eksempler er vedvarende energi og effektivisering af affaldshåndtering.